accesskey_mod_content

Desenvolvemento de servizos públicos telemáticos no ámbito da Administración Local

REDE SEN FÍOS MUNICIPAL DE BANDA LARGA WIMAX DO CONCELLO DE MIJAS

Juan Antonio Pedreira Lorenzo
Concello de Mijas

REDE METROPOLOLITANA DE TELECOMUNICACIÓNS DE SEVILLA (HISPALNET)

Juan Jiménez Gómez
Empresa Municipal de Abastecemento e Saneamento de Sevilla, S.A.

REDE MUNICIPAL DE REDIOCOMUNICACIONES DA CIDADE DE SEVILLA (SECORA)

Alfonso Alonso González
Empresa Municipal de Abastecemento e Saneamento de Sevilla, S.A.

SERVIZOS TELEMÁTICOS MUNICIPAIS EN GIPUZKOA

Pedro Díaz de Garayo Lecea
Sociedade foral de Servizos Informáticos da Deputación Foral de Gipuzkoa

SIGMA. SISTEMA DE INFORMACIÓN xeográfico DO CONCELLO DE MADRID

Juan Carlos Carpio Garrido
Desenvolvemento de SE. Sectorial. Concello de Madrid

SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL PARA A ADMINISTRACIÓN LOCAL: GeoPISTA

José María Museros Recatalá
Dirección Xeral para o Desenvolvemento da Información

SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA DO GOBERNO DA Rioxa

Gonzalo López García
Goberno da Rioxa

TOMAS³: TOWARDS AND OPEN MANAGEMENT ARCHITECTURE FOR SYSTEMS, SOFTWARE AND SERVICES

Ismael Ferreiro Rodríguez
Ándago Enxeñaría

UNHA NOVA FORMA DE INTERACCIÓN CO CIDADÁN: A OFICINA VIRTUAL DE EMASESA (OVE)

Leonor Rodríguez Catalán
Empresa Municipal de Augas de Sevilla, Emasesa