accesskey_mod_content

Ciencia, Investigación e Sociedade da Información

27 DE MAIO DE 2005. PRIMEIRO DOCUMENTO ELECTRÓNICO ASINADO POR UNHA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON TERCEIROS

Fernando Gil Vázquez
Consellería de Innovación e Industria, Xunta de Galicia

ANÁLISE DUN ANO DE MALWARE NAS AAPP

José Manuel Crespo
Panda Software

CENTRO DE XESTIÓN AVANZADO (C.G.A.) : A XESTIÓN CENTRALIZADA DOS COMPUTADORES DOS CENTROS TIC’S DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN DA XUNTA DE ANDALUCÍA

Rafael García Rivas
Consellería de Educación, Xunta de Andalucía

CENTROS TIC APLICADOS Á GESTION. SENECA E PASEN

María A. Barceló Martínez
CEIP “Menéndez e Pelayo”. Valverde del Camino (Huelva)

CEVALSI: O OBSERVATORIO VALENCIANO PARA A SOCIEDADE TECNOLÓXICA E DO COÑECEMENTO

Elena Llorca Asensi
Fundación OVSI (Oficina Valenciana para a Sociedade da Información)

COMPLEMENTANDO A MÉTRICA: PROCESO DE ENXEÑARÍA DE REQUISITOS DE SEGURIDADE PARA O DESENVOLVEMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGUROS

Daniel Mellado Fernández
Xerencia de Informática da Seguridade Social

COMPUTACIÓN E CRIPTOGRAFÍA CUÁNTICAS: RETOS PARA A SEGURIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

Alberto Villafranca Ramosa
Ministerio da Presidencia

DO LIBRO Ao DATO

Armando da Torre do Río
Instituto Nacional de Estatística

O"CLIMA", UNHA FERRAMENTA PARA A XESTIÓN DA INFORMACIÓN CLIMATOLÓXICA EN ANDALUCÍA

José Manuel Moreira Madueño
Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Andalucía

O PORTAL MUNICIPAL. ANÁLISE E AVALIACIÓN DOS PORTAIS MUNICIPAIS DE MÁIS DE 30.OOO HABITANTES

Pedro García Azorín
A Web Municipal, a web dos Concellos

O SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE A BIODIVERSIDADE EN ANDALUCÍA

Fernando Giménez de Azcárate
Consellería de Medio Ambiente. Xunta de Andalucía

O TOKEN CDCARD: UNHA SOLUCIÓN PARA XENERALIZAR A FIRMA ELECTRÓNICA E AUMENTAR A SEGURIDADE NOS PROCESOS DE AUTENTICACIÓN

Manuel Mollar Villanueva
Universitat Jaume I

O USO UNIVERSAL DO FORMATO PDF PARA ALMACENAMENTO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS: O XERADOR DE PDFS DO SISTEMA UNIFICADO DE RECURSOS (SUR) DA XUNTA DE ANDALUCÍA.

Francisco Silveira García
Consellería de Economía e Facenda. Xunta de Andalucía

FONTE DE SINCRONISMO DE LA RED INFORMÁTICA DO MINISTERIO DE DEFENSA

Juan Palacio Rodríguez
Real Instituto e Observatorio da Armada

GEOEUSKADI, O SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA CORPORATIVO DO GOBERNO VASCO

Martín Arregi San Miguel
Departamento de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Goberno Vasco

XESTIÓN DA FACTURACIÓN TELEFÓNICA". XERENCIA DE INFORMÁTICA DA SEGURIDADE SOCIAL

Javier Catalá Jiménez
BGS En liña Consultores SL.

XESTIÓN INTEGRAL DO CENTRO DE PROCESO DE DATOS DA SEGURIDADE SOCIAL

Roberto Valtueña Recuncho
Xerencia Informática da Seguridade Social

CARA A UNHA ESTRATEXIA OPEN ACCESS NO CONSELLO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓNS CIENTÍFICAS

Anxo L. Rodríguez Alcalde
Director da Oficina de Proxecto (OPCSIC) CSIC

FERRAMENTAS PARA A INNOVACIÓN REXIONAL: O IMPULSO DESDE A ADMINISTRACIÓN Ás PEMES

Juan José Goñi Zabala
Instituto Ibermática de Innovación (Grupo Ibermática)

IMPLANTACIÓN DUN SISTEMA DE XESTIÓN DOCUMENTAL PARA Os RESUMENES DE PRENSA DA DXT

Carlos Puído Sánchez
Ministerio do Interior. Dirección Xeral de Tráfico