accesskey_mod_content

Perspectives de futur per al desenvolupament de l'Administració Electrònica

SISTEMA D'INFORMACIÓ PER A l'ALTA ADREÇA: QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL

Oscar García Arias
Junta de Castella i Lleó. Conselleria de Sanitat

elearning COM A ESTRATÈGIA DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ PERMANENTS EN UN ENTORN DE DESENVOLUPAMENT

Jesús Eguíluz Gauna
Centre de Desenvolupament de la Sotsdirecció General d'Informàtica de la TGSS. Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Ministeri de Treball i Assumptes Socials

PROJECTE SUMIP. SISTEMA UBIC MULTISERVICIO IP

Juan Manuel Orbegozo Arruti, Sebastián Justícia Pérez
Institut del Teatre. Diputació de Barcelona

SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ARXIU D'IMATGE I SO DEL SENAT

José Ángel Alonso López
Senat

MIGRACIÓ A WINDOWS SERVER 2003:ARQUITECTURA TECNOLÒGICA PER Al DESENVOLUPAMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Luis García Marugan
Ministeri de Treball i Assumptes Socials. Sotsdirecció General de Procesament de dades

VISIÓ ESTRATÈGICA D'i-GOVERNMENT EN CORUÑA:LA TARGETA i-CORUÑ@

José Manuel Peña Penabad, José María Llauris Abalo
Ajuntament de la Corunya

MANCOMUNITAT DIGITAL

Jose Antonio Navarro Ortiz, Pedro Zayas Exposito
Mancomunitat de Municipis del Baix Guadalquivir

EL NOU PORTAL INTRANET CORPORATIU. L'ELEMENT TECNOLÒGIC PER SUPORTAR LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT EN LA TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

María Mercedes Lozano Quirce
Sotsdirecció General d'Informàtica de la Tresoreria General de la Seguretat Social

DE COMPRES EN L'ADMINISTRACIÓ

Enrique de la Llastra Leralta
Telefònica d'Espanya SAU

EL PAPER DELS USUARIS EN EL DISSENY DE L'ADMINISTRACIÓ EN XARXA

Mariángela Petrizzo Páez, Fundació Ortega i Gasset.Universitat Complutense de Madrid
M.Carmen Ramilo Araujo, Departament de Ciència Política i de l'Administració.Universitat del País Basc

i-ADMINISTRACIÓ BASCA:CONJUGANT PLANS I EIXOS ARQUITECTÒNICS

Begoña Gutierrez Lizarralde
Departament d'Hisenda i Administració Pública. Govern Basc

SISTEMA WEB INTEGRAT DE GESTIÓ UNIFICADA D'ENQUESTES DE L'INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA (PROJECTE SEGUEIX)

José Antonio Perea Yustres
Institut Nacional d'Estadística

ELS PORTALS CIENTÍFICS COM UNA EINA PER Al FOMENT DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:CONTINGUTS I USUARIS FOCALITZATS

José Ángel Martínez Usero,
Documentalista de Portal Majors IEG-CSIC, Professor associat de la Universitat Carlos III de Madrid, Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya
Elsa Palacios Ramos, Documentalista de Portal Majors IEG-CSIC

INTRODUCCIÓ A la TECNOLOGIA GRID

Fernando Martín-Sánchez, Institut de Salut "Carlos III"
Alberto Villafranca Ramos, Ministeri de la Presidència.Complex de la Moncloa

LA IDENTITAT DIGITAL COM A EINA DINS DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. FONAMENTS CLAU

Eduardo López, Oscar García, Javier Jarauta
Grup SIA

UFFIZI. SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ D'IMPRESSIÓ EN AULES INFORMÀTIQUES DE LLIURE ACCÉS

Tomás Jiménez García, Soledad Navarro Espanya, Miguel Rodríguez Velázquez
ATICA (Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Aplicades). Universitat de Múrcia

PROJECTO FÈNIX:RESPATLLER I CONTINUÏTAT INFORMÀTICA PER A la JUNTA D'ANDALUSIA

José Francisco Quesada Moreno
Conselleria Justícia i Administració Pública. Junta d'Andalusia

IMPLANTACIÓ DE TELEFONIA IP EN EL MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ:UNA SOLA XARXA PER A VEU I DADES

José Antonio Pérez Quintero, Alicia Vega Hernández, Miguel Ángel Sanz
SATEC S.A.

INTEGRANT LA INFORMACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. UNA SOLUCIÓ DES DE LA WEB SEMÀNTICA I ELS SERVEIS WEB

David F.Barrero, Departament d'Automàtica.Universitat d'Alcalá d'Henares
J.Ignacio Criat, Universitat Complutense de Madrid

EL VIATGE CAP A l'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:PRIMERA PARADA LA DADA ÚNICA

Eva Labarta Herráez
Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya