accesskey_mod_content

Integració de serveis públics multiadministració

eCONTRATACION:SISTEMA INTEGRAL DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA DEL GOVERN BASC

Jaime Domínguez Macaya
Govern Basc - Departament d'Hisenda i Administració Pública

SOLUCIÓ DE SIGNATURA ELECTRÒNICA AVANÇADA PER A APLICACIONS EN LA i-ADMINISTRACIÓ. NECESSITAT D'UNA PLATAFORMA MULTI-CA

Juan José Domingo Sánchez
TB·Solutions Advanced Technologies

SISTEMA D'INFORMACIÓ PER A la DIFUSIÓ DELS RESULTATS DELS CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2001

J. Adolfo Gálvez Moraleda
Institut Nacional d'Estadística

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Als CENTRES DE TREBALL DE LA JUNTA D'ANDALUSIA: APLICACIÓ SERJA

Juan José Serrano, Direcció general de Seguretat i Salut Laboral de la Conselleria d'Ocupació (Junta d'Andalusia)
Julio Román, Miguel Bermejo, Sadiel,S.A.

EL SISTEMA D'ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DEL SPEE COM A INTERCANVI D'INFORMACIÓ LABORAL ENTRE COMUNITATS

Antonio Hernando Sánchez
Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE)

"EL MARC EUROPEU D'INTEROPERABILITAT". RECOMANACIONS DE LA INDÚSTRIA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

Hugo Lueders
Programari Choice.ISC

LA NECESSITAT D'INTEROPERABILITAT DE LA INFORMACIÓ EN ELS SERVEIS D'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: XML, UNA POSSIBLE SOLUCIÓ

José Ángel Martínez Usero
Documentalista de Portal Majors IEG-CSIC. Professor associat de la Universitat Carlos III de Madrid. Consultor de la Universitat Oberta de Catalunya

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA: BOTIGUES VIRTUALS

Ana Belén Domínguez García
Cronos Ibèrica,S.A.

NOUS CANALS DE COMUNICACIÓ EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Fernando Rojas
Grup SIA

GEOPISTA:UNA APROXIMACIÓ Al g-GOVERNMENT PER A l'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Fernando Tricas Lamana, Diputació de Saragossa
Luis García Maldonado, Diputació d'Almeria
Juan Pablo Peñarrubia Carrión, Diputació de València
Isabelo Fernández Solano, Diputació de Badajoz
Carlos San Martín Viles, Federació de Municipis i Províncies (FEMP)
Julián Montalbán Merlet, Ministeri d'Indústria,Turisme i Comerç

PORTALS PER i-GOVERNMENT:PLA D'ACCIÓ PER OFERIR SERVEIS INTEGRATS Al CIUTADÀ

Melania Pérez Iglesias
Atos Origin S.A.I.

GESTIÓ CADASTRAL I DEL TERRITORI D'UN AJUNTAMENT. INTEGRACIÓ D'EINES GRÀFIQUES BASADES EN SERVEIS WEB

Aurora López García
SITESA (Sistemes d'Informació Territorial,S.A.)

MIGRACIÓ A PROGRAMARI LLIURE EN UNA XARXA DE SERVEIS I USUARIS COMPLEXA: SERVEIS, DOCÈNCIA I ADMINISTRACIÓ

Francisco Alonso Sarrià Professor, Luis Daniel Hernández Molinero, José Antonio Palazón Ferrando, Grup Caldum
Miguel Ángel García Lax, Tomás Jiménez García, Juan José Vidal Agustín, ATICA
Raúl Sánchez Sánchez, Facultat d'Informàtica

LLIÇONS APRESES DURANT LA IMPLANTACIÓ DE LES PAUTES D'ACCESSIBILITAT. CAS PRÀCTIC:LA WEB DE LA SEGURETAT SOCIAL

María Mercedes Lozano Quirce, Alejandro Jiménez Choclan
Sotsdirecció General d'Informàtica de la Tresoreria General de la Seguretat Social

PERSPECTIVES DE FUTUR EN LES SOLUCIONS DE GESTIÓ PER A les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: INTEGRACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS MULTI ADMINISTRACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ COMUNA

Immaculada Parres Pastor
BURKE, Solucions de Negoci, SAU

LINUX EN L'ESCRIPTORI:ESTRATÈGIES D'UNIVERSALITZACIÓ

Juan Antonio Esteban, Javier Peña
Lambdaux Programari Services. Universitat Rei Juan Carlos, Centre de Suport Tecnològic

SOCIALIS.NET,ELS SERVEIS SOCIALS @BIERTOS Al CIUTADÀ

Antonio Sánchez Arnanz, Elena Aróstegui Garcia
IT DEUSTO

LA REINGENIERIA DE PROCESSOS PER A la PRESTACIÓ DE SERVEIS ELECTRÒNICS

Alberto Javier Angle Trenquen
Universitat de Saragossa

SERVEIS HORITZONTALS DEL PORTAL Al CIUTADÀ DE LA JUNTA D'ANDALUSIA

Manuel Martín Mata
Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa. Junta d'Andalusia

GESTIÓ SEMÀNTICA DE CONTINGUTS A "EL PORTAL DEL CIUTADÀ"

Juan A.Prieto
XimetriX network thoughts,SL