accesskey_mod_content

5.3 O gran momento da eFormación. As mellores experiencias - 5.4 Reorganización dos recursos TIC das Administracións Públicas

5.3 O gran momento da eFormación. As mellores experiencias

Tecnimap 2002O ensino virtual de linguas estranxeiras

Manuel Anxo Santos Sánchez, Juan Antonio Zapardiel López
[DESCARGAR ]

A formación en liña do cidadán na comunidade valenciana a través do CIDAJ

Rafael Valls Azorín, Monserrat Valentín Segura
[DESCARGAR]

Un sistema multiplataforma interactivo para e-Formación

Olga Cristina Santos Martín Moreno
[DESCARGAR]

5.4 Reorganización dos recursos TIC das Administracións Públicas

Achegar a informática á xestión. Unha experiencia da Subdirección Xeral de Informática

Jesús Eguiluz Gauna
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
[DESCARGAR]

Reorganización de recursos na Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia

Juan José Ríos Piñera, Celestino Avilés Pérez
[DESCARGAR]