accesskey_mod_content

4.3 Intranets Administrativas e outros proxectos vertebradores

Logo Tecnimap 2002Integración de servizos e empresas municipais mediante unha intranet corporativa

Miguel Anxo Rodríguez Gutiérrez, Leandro Carrión Romeu
Concello de Cartaxena
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

O servizo de prevención de riscos laborais no portal intranet

Eduardo Rué Praza, María Mercedes Lozano Quirce
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Implantación dos servizos básicos da Intranet administrativa

Isabel Frábegas Reigosa, José María Vinagre Bacharel, Miguel A.Amutio Gómez
Ministerio de Administracións Públicas
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Infraestruturas fiables que facilitan a administración electrónica

Ignacio Baquedano Ibáñez
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

A economía do coñecemento na administración pública: intranet e comunidades de práctica

José Ochoa
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Os portais das administracións públicas: o portal do cidadán

José Mª Pérez Rosado
Ministerio de Administracións Públicas
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Os servizos web: unha estratexia de futuro para a intranet administrativa

Montaña Merchán Arribas
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Mellora nas infraestruturas de comunicacións de banda larga na Provincia de Málaga

José Antonio Mañas Vale, Antonio Trenado Calderón
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Rede Privada Virtual

Fernando Martín Moreno
Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]