accesskey_mod_content

4.0 As relacións interadministrativas e as relacións externas

Tecnimap 2002Aplicación de ferramentas avanzadas de tecnoloxías da información e as comunicacións en contornas da formación contínua para facer realidade un espazo da aprendizaxe permanente dos empregados públicos

Isabel Moya Pérez, Héctor García García, Carlos do Cuvillo Martínez Ridruejo
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

O sistema de información do Inem para análise: visión xeral da súa implantación e posibilidades de utilización e información dispoñible

Antonio Hernando Sánchez
Instituto Nacional de Emprego
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Cara á relación electrónica entre administracións: servizos electrónicos ofrecidos pola intervención xeral da administración do Estado

Juan Antonio Osorio Sainz, Eugenio Arellano Alameda
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Impacto de liberalización do sector das comunicacións no ministerio de traballo e asuntos sociais e a súa relación co R.D.541/2001

Alejandro Lazcano Arranz
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]