accesskey_mod_content

3.3 Experiencias e perspectivas do PKI (infraestruturas de clave pública) españolas. A importancia da interoperabilidade

Tecnimap 2002O PSC como xeradores de confianza nos cidadáns e o PKI como ferramentas para a xestión interna das AAPPs

Javier Jarauta Sánchez
Grupo SIA
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Política de certificación na Seguridade Social

Carlos Escudeiro Rivas
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Procedemento de voto electrónico implementado para o Corpo da Garda Civil

Gonzalo Quiles Albert
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Proxecto Firma

Gerard Cristófol Roig, Alberto Custa Escribano
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]

Servizos de criptografía e infraestrutura de clave pública (PKI) na contorna mainframe IBM zSeries 900 2064/104 do INEM

Enrique Sanz Velasco, Pergentino Arias Prida
[ DESCARGAR(Abre en nova xanela) ]