accesskey_mod_content

Outras organizacións: universidades

CRUE-TIC

Comisión Sectorial de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións da Conferencia de Reitores de Universidades Españolas (CRUE-TIC)

UNIVERSITIC: Análise do TIC nas Universidades Españolas

Recolle, mediante a evolución dun conxunto de indicadores cuantitativos, o estado do Sistema Universitario Español en relación coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e ten como obxectivo a análise e planificación estratéxica das universidades españolas desde o punto de vista do TIC.

  • NOTA: Publícase anualmente desde 2007

  • Cooperación interadministrativa

Mapa da Administración Electrónica nas Universidades Españolas

Realiza, Crue-TIC. Comisión sectorial da Tecnoloxía da Información e as Comunicacións. Subgrupo de Administración Electrónica.

  • NOTA: É un informe anual cuxa primeira edición se publica no verán de 2015.

  • O informe publicado en outubro de 2016 recolle as respostas a unha enquisa enviada aos “interlocutores de administración electrónica” das universidades españolas (públicas e privadas) o 14/03/2016.

  • Cooperación interadministrativa

Memorias de actividades CRUE-TIC

Recolle as accións e proxectos que se levaron a cabo no Sectorial TIC de Crue Universidades Españolas ao longo do ano

  • Cooperación interadministrativa

Universidade Politécnica de Valencia (UPV)

A Unión Europea e a súa política para o desenvolvemento da administración electrónica: tras os obxectivos da estratexia de Lisboa (2004)

01 xaneiro 2004

Antonio Alabau, cátedra Jean Monnet, Universidade Politécnica Valencia, edita Fundación Vodafone, 2004.- 1 pdf de 268 p. 

  • Identidade e Firma electrónica
  • Interoperabilidade
  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa