accesskey_mod_content

Instituto Nacional de Estatística de España (INE)

Estatísticas no tema de Ciencia e Tecnoloxía

Enquisas de interese relacionadas coas Novas tecnoloxías da información e a comunicación.
Os datos europeos proceden da páxina web de  Eurostat(Abre en nova xanela) , onde se pode ampliar información no tema Ciencia e tecnoloxía (Science and technology).

  • Enquisa de uso de TIC e comercio electrónico na empresa: elabórase desde 2001. Está integrada nos plans de estatísticas comunitarias sobre Sociedade da Información. O seu obxectivo é obter a información necesaria que permita medir o uso das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións e o comercio electrónico nas empresas dos Países Membros.

  • Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías da información e comunicación nos fogares: elabórase desde 2002. O seu obxectivo, facilitar información sobre os diversos produtos de tecnoloxías de información e comunicación dos fogares españois, así como os usos que fan os españois destes produtos, de Internet e do comercio electrónico.

Outras publicacións periódicas do INE

Anuario estatístico de España

Edita INE, publicación periódica gratuíta na súa edición internet, de periodicidade anual.
É unha obra de información estatística xeral, que inclúe datos procedentes de diversas fontes, internas e externas ao INE. A través das súas táboas obtense un reflexo cuantitativo da realidade económica, social e demográfica española. (Colección completa desde 1858).

España en cifras

Edita INE, publicación periódica gratuíta na súa edición internet, de periodicidade anual.
Obra divulgativa de carácter xeral, que ten como obxectivo ofrecer ao público non especializado unha visión actualizada sobre os aspectos máis relevantes demográficos, sociais e económicos de España e a súa contorna. (Colección desde 1999).

Enlaces destacadasLigazóns destacadas