accesskey_mod_content

CENATIC

 • Centre Nacional de Referència d'Aplicació de les TIC basades en fonts obertes (CENATIC). Creada en 2006 com a Fundació Pública Estatal, tenia per objectiu la promoció del programari de fonts obertes en tots els àmbits de la societat.

 • NOTA: Ordre HAP/1816/2013, de 2 d'octubre, (BOE de 09/10/2013)(Obre en nova finestra) , per la qual es publica l'Acord pel qual s'adopten mesures de reestructuració i racionalització del sector públic estatal fundacional i empresarial. Fundacions del sector públic estatal que s'extingeixen: Fundació Centro Nacional de Referència d'Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CENATIC) l'activitat del qual serà integrada en Ens Públic Red.es (Obre en nova finestra)

Selecció d'estudis en l'àmbit de l'administració electrònica

Programari Lliure en organismes públics àmbit estatal 2011 (2011)

31 desembre 2011

Programari lliure en organismes públics àmbit estatal 2011: Informe de resultats de l'Enquesta sobre el Programari de Fonts obertes en l'Administració Pública Estatal (ESFA-AGE) 2011.- publicat al desembre de 2011. (en internet es presenta al gener de 2012).- 1 fitxer pdf de 86 p.

 • NOTA: Est és un informe relatiu al nivell d'ús del programari de fonts obertes per part dels Organismes de l'Administració de l'Estat

 • Programari Lliure

Informe sobre el Panorama Internacional del Programari de Fonts Obertes 2010 (2010)

15 setembre 2010

Informe elaborat per CENATIC. Observatori Nacional del Programari de Fonts Obertes (ONSFA) . - Edita, CENATIC, presentat el 15 de Setembre de 2010 .- ISBN-13: 978-84-693-2425-7.- Es descarrega a la web de CENATIC, un fitxer pdf de 154 p. impreses.

 • NOTA: Ofereix aquest estudi una visió global del grau de desenvolupament del Programari de Fonts Obertes (SFA) al món.- Bona bibliografia.- Annexos: Qüestionari per al sector privat , per al sector públic, universitats per a les Comunitats de SFA

 • Programari Lliure

L'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics (LAECSP) (2009)

01 maig 2009

 • Documents que es presenten amb el títol comú de : PROGRAMARI DE FONTS OBERTES EN L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (Presentat el projecte al maig de 2009)

 •  Resum executiu(Obre en nova finestra) .-1 pdf de 40 p.- edita: CENATIC, maig de 2009.- Nota: Tracta aquest document del resum del projecto Llei d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics.

 •  Anàlisi de l'impacte de la LAESCP en l'Administració Pública(Obre en nova finestra) .- 1 fitxer pdf de 128 p.- edita: CENATIC, maig 2009.- Nota: Impactes de la LAECSP en les administracions públiques, que el seu principal objectiu és oferir una guia de bones pràctiques en la implantació a partir d'una anàlisi d'aquesta llei

 •  Mapa de processos i arquitectura de components(Obre en nova finestra) .- 1 pdf de 128 p.- edita: CENATIC, maig de 2009.- Nota: Aquest projecte permetrà obtenir un inventari de processos i una anàlisi de tecnologies de fonts obertes implicades per poder implementar els requeriments de la llei 11/2007 d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

 •  Arxiu electrònic de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) .-1 fitxer pdf de 112 p.- edita: CENATIC, maig de 2009.-Nota: Aborda els principals procediments d'arxivat electrònic, recollint una anàlisi regulatòria, anàlisi de les millors pràctiques detectades i tecnologies disponibles en font oberta per aconseguir implementar-ho.

 • Programari Lliure

Programari de fonts obertes per al desenvolupament de l'Administració Pública Espanyola: una visió global 2008 (2008)

31 desembre 2008

Elaborat per l'Observatori Nacional del Programari de Fonts Obertes de CENATIC, Universitat Rei Juan Carlos I (Grup GsyC/Lliure soft), Telefònica R+D, amb l'assessorament de MITYC Red.es, amb la col·laboració de MAP [et al. ] .- Edita CENATIC, 2008 .- (Informes Cenatic, 01) .- ISBN: 978-84-691-5722-0 .- Edició electrònica en un pdf de 149 p. impreses.

 • NOTA: Recull, casos i iniciatives en AGE i Administració Pública Autonòmica, normativa legal aplicable

 • Programari Lliure
 

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats