accesskey_mod_content

Organismes públics vinculats a l'Administració General de l'Estat (AGE)

Publicacions seleccionades d'especial interès, editades o promogudes des d'aquests organismes.

  • Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

  • AEVAL

    L'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis (AEVAL) es dissol i les seves funcions seran assumides per la Secretaria d'Estat de Funció Pública (Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, publicat en BOE 29/07/2017)

  • CENATIC

    Centre Nacional de Referència d'Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació basades en fonts obertes (CENATIC), s'extingeix i la seva activitat serà integrada en l'Ens Públic Red.es (Ordre HAP/1816/2013, de 2 d'octubre, publicat en BOE: 09/10/2013)

  • Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

  • Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (INCIBE)

  • Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI)

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General