accesskey_mod_content

Organismes internacionals i Unió Europea

 • Organització de les Nacions Unides (ONU)

  Organització de les Nacions Unides (ONU) = United Nations (UN) •United Nations Public Administration Network (UNPAN) •World Intellectual Property Organization (WIPO) = Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) •International Telecommunication Union (ITU) = Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT)

 • OCDE

  Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) = Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

 • Unió Europea

  • European Public Administration Network (EUPAN) • European Network and Information Security Agency (ENISA) • European Institute of Public Administration (EIPA) • Comissió Europea: • DESI i EDPR • eGovernment Factsheets • eGovernment Benchmark

 • Altres organismes i associacions internacionals

  • International Council for Information Technology in Government Administration (ICA) • Centre Llatinoamericà d'Administració per al Desenvolupament (CLAD)

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General

Enllaços relacionatsEnllaços relacionats