accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma da Rioxa

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Axenda Dixital da Rioxa 2020

13 marzo 2017

O Goberno da Rioxa presenta este documento estratéxico que pretende impulsar a economía dixital mediante a mellora da conectividade e o fomento das novas tecnoloxías. Publicado en: www.agendadigitalriojana.org (Abre en nova xanela) en marzo de 2017. - 1 ficheiro PDF de 78 p. impresas. 

 • NOTA: Medidas da Axenda Dixital 2020 da Rioxa
 • Optimizar as competencias dixitais do profesorado e desenvolver as dos alumnos.
 • Impulsar acción formación e divulgadora do Think TIC para traballadores e desempregados.
 • Alcanzar a conectividade ultrarrápida no 100% do territorio da Rioxa en 2020.
 • Crear un espazo de lanzamento de proxectos TIC e asesorar e formar a empresas en Cloud Computing, Big Data e outros servizos de Internet.
 • Favorecer a economía dixital na Comunidade Autónoma.
 • Plan estratéxico para a industria TIC.
 • Estratexia integral Open Data
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Desenvolvemento de Sistemas
 • Goberno aberto