accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma das Illes Balears

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Fundació Bit e Observatori Balear da Societat da Informació (OBSI)

Fundació Bit e L’Observatori Balear da Societat da Informació (OBSI) créase co obxectivo de ser instrumento de investigación e análise dos principais indicadores da implantación da Sociedade da Información naC omunidad autoónma de lles Illes Balears.

Outros documentos relacionados coa administración dixital

Plan ANIBAL

29 outubro 2009

Pla d' actuació per á implantació de lÁdministració electrònica a lles Illes Balears dácord am a Llei 11/2007: LAECSP [texto en catalán/balear] = Plan de actuación para a implantación da administración electrónica nas Illas Baleares de acordo coa Lei 11/2007: LAECSP 
Publicado en 2009 por Fundació IBIT, Govern de les Illes Balears.- 1 ficheiro pdf de 164 p.- Dip. Legal PM 1800-2009.- ISBN: 978-84-692-4000-7 

  • NOTA: o obxectivo do Plan é facilitar o desenvolvemento da Lei 11/2007 nas administracións locais das Illes Balears

  • Servizos electrónicos
  • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral