accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Cidade Autónoma de Ceuta

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Cidade Autónoma de Ceuta. Portal corporativo

Este portal nace coa intención de mellorar a comunicación entre os diferentes destinos, acelerar a resolución de incidencias e facilitar o acceso ás aplicacións de cada usuario. Ademais de ofrecer recursos para a elaboración de documetos e unha vía de comunicación co T.S.I.
Nun principio o portal contase de catro apartados (directorio, calendario, identidade, contacto), que nun futuro ampliásense co modulo de averias e o acceso único.

  • Servizos electrónicos

Portal Ceuta.es

Co portal de Ceuta.es preténdese crear un proxecto vivo no que se integran todos o servizos e areas da Cidade nun único portal.

O proxecto nace da necesidade de actualizar os portais do concello e integralos todos, para que toda a información da Cidade siga un mesmo criterio de deseño e unificación, podendo acceder a toda a información da Cidade nun mesmo portal de forma clara, sinxela e accesible a todos.