accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade de Castela e León

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Goberno da Xunta de Castela e León. Consellería de Fomento e Medio Ambiente

A Dirección Xeral de Telecomunicacións e Transformación Dixital, (Abre en nova xanela) entre outras competencias correspóndelle o fomento, coordinación e dirección das actuacións orientadas ao impulso da sociedade da información na Comunidade de Castela e León. A dirección, promoción e execución da administración dixital, sen prexuízo das competencias da Consellería de Transparencia, Ordenación do Territorio e Acción Exterior. O establecemento de directrices e recomendacións tecnolóxicas para todos os órganos da Administración da Comunidade

Goberno da Xunta de Castela e León. Consellería de Transparencia, Ordenación do Territorio e Acción Exterior

Dirección Xeral de Transparencia e Bo Goberno(Abre en nova xanela) da Consellería de Transparencia, Ordenación do Territorio e Acción Exterior correspóndenlle entre outras competencias: a dirección e coordinación dos contidos dos portais web corporativos, goberno aberto,  directrices de calidade normativa, a redución de cargas administrativas e a simplificación de procedementos administrativos.

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Plan estratéxico de modernización da Comunidade de Castela e León (2008-2011)

Xunta de Castela e León. Consellería de Administración Autonómica .- 1 pdf de 112 p.
Este Plan Estratéxico de Modernización pretende ser o marco de actuación que impulse á Administración da Comunidade de Castela e León cara a unha mellora fundamental que asente as bases para facer desta organización “Unha Administración de todos”.

Plan de implantación da Administración Electrónica en Castela e León 2009-2011

Elaboración do Plan polas Direccións Xerais de Atención ao Cidadán e Calidade dos Servizos e de Innovación e Modernización Administrativa da Consellería de Administración Autonómica [con colaboración doutras Consellerías e Organismos] .- 1 pdf de 80 p.
Neste documento reflíctense os obxectivos que se pretenden conseguir, a situación da que se parte, os medios, aplicacións e servizos tecnolóxicos que se precisan