accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma de Canarias

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Observatorio Canario das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (OCTSI)

O Observatorio Canario das Telecomunicacións e de a Sociedade da Información é o instrumento de seguimento, análise e difusión da situación do sector das novas tecnoloxías da información e das comunicacións, do sector audiovisual e da sociedade da información

Outros documentos relacionados coa administración dixital

Estratexia para a Modernización e Mellora dos Servizos Públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias 2012-2014 (PEMAC)

Publicado no BOC Nº 195. Xoves 4 de Outubro de 2012 que publica a Resolución de 3 de agosto de 2012, pola que se dispón a publicación do Acordo polo que se aproba a Estratexia para a Modernización e Mellora dos Servizos Públicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias 2012-2014 (PEMAC)(Abre en nova xanela) . É un documento de 70 páxinas, centrado nas seguintes liñas de actuación:

  1. Desenvolvemento e implantación da administración electrónica.
  2. Simplificación de procedementos administrativos e redución de cargas administrativas.
  3. Mellora da calidade na prestación dos servizos públicos.
  4. Avaliación dos programas e políticas públicas.
  5. A dirección por obxectivos orientada a resultados.
  6. Xestión integral do coñecemento corporativo.
  7. Transversalidade
  • Servizos electrónicos

Programa anual de accións para a modernización da administración pública da Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2011

Publicado como anexo da Orde de 23 de decembro de 2010, pola que se aproba o Programa Anual de Accións para a modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias para o ano 2011.- ( BOC: 3/1/2011 ) 1 pdf de 19 p.
Programa Anual de Accións definido en: “Accións para a Modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias”

  • Servizos electrónicos

Accións para a Modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias

Publicado por: Goberno de Canarias. Consellería de Presidencia Xustiza e Seguridade, 2008 .- 1 pdf de 36 p.
O Goberno de Canarias, adoptou na súa sesión do día 22 de abril de 2008 as " Accións para a Modernización da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias" (BOC: de 2 de maio de 2008) que se configura como un instrumento estratéxico e horizontal que inclúe as iniciativas prioritarias para a mellora da prestación dos servizos públicos e modernización administrativa

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral