accesskey_mod_content

Plans estrat?gicos na Comunidade Aut?noma de Arag?n

Responsables e colaboradores no goberno da administraci?n dixital

Observatorio Aragon?s da Sociedade da Informaci?n (OASI)

Vinculado ao Departamento de Inovaci?n, Investigaci?n e Universidade do Goberno de Arag?n.

Outros documentos relacionados coa administraci?n dixital

Plan de Administraci?n Electr?nica do Goberno de Arag?n 2018-2020

09 xaneiro 2018

O Consello de Goberno deu o visto e prace ao Plan de Administraci?n Electr?nica de Arag?n 2018-2020, realizado polo Departamento de Innovaci?n, Investigaci?n e Universidade a trav?s da Direcci?n Xeral de Administraci?n Electr?nica e Sociedade da Informaci?n.

  • NOTA: Ligaz?n de nota de prensa de 09/01/2018?(Abre en nova xanela)

  • A aposta por un claro cambio no enfoque que se lle quere dar ? administraci?n electr?nica en?Arag?n que pon ?s persoas no centro da actividade, a entrada en vigor de diferentes normativas como Lei 39/2015, de 1 de outubro,(Abre en nova xanela) Lei 40/2015, de 1 de outubro(Abre en nova xanela) , a evoluci?n tecnol?gica que se produciu nestes ?ltimos a?vos, coa chegada de dispositivos m?viles, o BigData e a intelixencia artificial [...]

  • En 2009 se public? o Plan de Administraci?n Electr?nica que se executou en varias etapas de implantaci?n.

  • Servizos electr?nicos
  • Infraestruturas e servizos com?ns

19 agosto 2009

Plan de Administraci?n Electr?nica do Goberno de Arag?n (PAEGA) promove, Goberno de Arag?n. Departamento de Presidencia. Direcci?n Xeral de Organizaci?n, Inspecci?n e Servizos.
Seg?n acordo de 21 de xullo de 2009 do Goberno de Arag?n polo que se aproba o Plan de Administraci?n Electr?nica da Comunidade Aut?noma de Arag?n publicado en Bolet?n Oficial de Arag?n BOA: 19/08/2009(Abre en nova xanela) .

  • NOTA: O Plan de Administraci?n Electr?nica do Goberno de Arag?n cont? cunha primeira fase entre 2009 e 2011, unha segunda de 2015 a 2017, e agora unha terceira 2018-2020 (Departamento de Innovaci?n, Investigaci?n e Universidade)

  • Servizos electr?nicos
  • Infraestruturas e servizos com?ns
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral