accesskey_mod_content

Novo boletín mensual sobre os indicadores máis relevantes do OBSAE

17 setembro 2021

O OBSAE lanza un novo boletín mensual, en formato pdf e Excel, cos últimos datos dispoñibles sobre a Administración Electrónica.

O Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) publica desde este mes e cunha periodicidade mensual un novo boletín de indicadores relevantes con aqueles datos máis destacados da Administración Electrónica en España, recompilados entre os que elabora o propio Observatorio, así como por terceiros. Este boletín ofrécese en formato procesable XLSX e en formato PDF, o cal inclúe ademais dos cadros de datos, numerosos gráficos e táboas, que mostran de maneira visual os datos máis relevantes e sobre os que se ofrece ademais información segmentada por idades, sexo, estudos, estrutura organizativa, tipo de aplicación, etc.

Ata agora ofrecíase un boletín dos datos máis relevantes en formato xlsx e ods de forma trimestral; con este novo boletín quérese dar a coñecer a cidadáns, empresas e Administracións Públicas, de forma clara e transparente, a evolución da Administración Electrónica en España con datos actualizados ao último día do mes anterior á súa publicación.

Os indicadores do OBSAE, que se publican desde 2011, permiten analizar a implantación e uso da Administración Electrónica e do TIC nas Administracións Públicas. Este indicadores móstranse agrupados en áreas onde se presenta información dos servizos electrónicos prestados a cidadáns, empresas e ás distintas Administracións. 

Pódense descargar os boletíns nas seguintes ligazóns:

Os boletíns publícanse tamén en versión en inglés:

Estarán así mesmo dispoñibles cada mes na sección Indicadores relevantes de OBSAE(Abre en nova xanela) .

Para máis detalle de todos os indicadores de servizos de administración electrónica prestados pola SGAD pode consultar o DATAOBSAE(Abre en nova xanela) .

  • Observatorio de Administración Electrónica