accesskey_mod_content

O Observatorio de Accesibilidade Web abre o prazo para recibir comentarios sobre o borrador da Metodoloxía para o seguimento en profundidade para aplicacións para dispositivos móbiles

16 setembro 2021

Logo OAW

Esta metodoloxía, ligada á monitorización que os Estados membros deben realizar respecto diso do cumprimento da Directiva 2016/2102,  ábrese a consulta para contar coa participación de todos os actores involucrados na accesibilidade: administracións públicas, sector empresarial, asociacións de persoas con discapacidade e calquera outro actor particular que queira participar.

Segundo recóllese na Directiva (UE) 2016/2102(Abre en nova xanela)  (trasposta ao ordenamento español mediante o Real Decreto 1112/2018(Abre en nova xanela) ) os Estados membros deben comprobar periodicamente a conformidade dos sitios web e as aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público cos requisitos de accesibilidade establecidos na norma harmonizada aplicable actualmente ( EN 301549v2.1.2:2018(Abre en nova xanela)  materializada na súa versión española como UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) ).

Segundo especifica o RD 1112/2018, o órgano encargado de realizar o seguimento é o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital (competencias transferidas do Ministerio de Política Territorial e Función Pública), a través do Observatorio de Accesibilidade Web.

A Decisión de Execución (UE) 2018/1524(Abre en nova xanela)  (derivada da Directiva) ofrece instrucións específicas respecto diso da metodoloxía de seguimento que terán que cumprir os Estados membros para realizar o seguimento a nivel nacional, establecendo dous métodos de seguimento: seguimento simplificado (que afecta a sitios web) e seguimento en profundidade (que afecta tanto a sitios web como a aplicacións para dispositivos móbiles). Para dar resposta ao de seguimento simplificado de sitios web o Observatorio de Accesibilidade Web desenvolveu durante o ano pasado a Metodoloxía para o seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) . Para dar resposta ao seguimento en profundidade de sitios web o Observatorio de Accesibilidade Web desenvolveu a comezos deste ano a Metodoloxía para o seguimento en profundidade para sitios web UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) .

Neste contexto, para definir a nivel nacional como se vai a levar cabo o seguimento en profundidade das aplicacións para dispositivos móbiles, o Observatorio de Accesibilidade Web fai público o documento Borrador Metodoloxía para o seguimento en profundidade para aplicacións para dispositivos móbiles UNE-EN 301549:2019(Abre en nova xanela) . Para a definición da versión definitiva quérese contar coa participación de todos os actores involucrados respecto diso:

  • As administracións públicas: a través da Rede de Contactos de Accesibilidade Dixital, o Grupo de Traballo de "Accesibilidade Dixital nas AAPP" do Comité de Dirección TIC, o Grupo de Traballo "Observatorio, Indicadores e Medidas" da Comisión Sectorial de Administración Electrónica e calquera entidade obrigada polo Real Decreto que queira enviar directamente os seus comentarios.
  • Asociacións de persoas con discapacidade, a través do Consello Nacional da Discapacidade.
  • Sector empresarial involucrado na accesibilidade dixital.
  • Calquera outro actor a título particular que desexe participar.
     

Animamos a que todas as persoas interesadas envíen os seus comentarios a través das canles oficiais que se lles puideron comunicar ou/e a través do foro de debate Metodoloxía Profundidade APP habilitado respecto diso. O prazo de recepción de comentarios estará aberto ata o 28 de setembro de 2021.

Descargar Borrador Metodoloxía para o seguimento en profundidade para aplicacións para dispositivos móbiles UNE-EN 301549:2019 .

  • Accesibilidade