accesskey_mod_content

L'Observatori d'Accessibilitat Web obre el termini per rebre comentaris sobre l'esborrany de la Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils

16 setembre 2021

Logo OAW

Aquesta metodologia, lligada al monitoratge que els Estats membres han de realitzar referent al compliment de la Directiva 2016/2102,  s'obre a consulta per comptar amb la participació de tots els actors involucrats en l'accessibilitat: administracions públiques, sector empresarial, associacions de persones amb discapacitat i qualsevol altre actor particular que vulgui participar.

Segons es recull en Directiva (UE) 2016/2102(Obre en nova finestra)  (traslladada a l'ordenament espanyol mitjançant el Reial decret 1112/2018(Obre en nova finestra) ) els Estats membres han de comprovar periòdicament la conformitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic amb els requisits d'accessibilitat establerts en la norma harmonitzada aplicable actualment ( EN 301549v2.1.2:2018(Obre en nova finestra)  materialitzada en la seva versió espanyola com a UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra) ).

Segons especifica el RD 1112/2018, l'òrgan encarregat de realitzar el seguiment és el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública), a través de l'Observatori d'Accessibilitat Web.

La Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra)  (derivada de la Directiva) ofereix instruccions específiques referent a la metodologia de seguiment que hauran de complir els Estats membres per realitzar el seguiment a nivell nacional, establint dos mètodes de seguiment: seguiment simplificat (que afecta a llocs web) i seguiment en profunditat (que afecta tant a llocs web com a aplicacions per a dispositius mòbils). Per donar resposta al de seguiment simplificat de llocs web l'Observatori d'Accessibilitat Web va desenvolupar durant l'any passat la Metodologia per al seguiment simplificat UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra) . Per donar resposta al seguiment en profunditat de llocs web l'Observatori d'Accessibilitat Web va desenvolupar al començament d'aquest any la Metodologia per al seguiment en profunditat per a llocs web UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra) .

En aquest context, per definir a nivell nacional com es va a portar cap el seguiment en profunditat de les aplicacions per a dispositius mòbils, l'Observatori d'Accessibilitat Web fa públic el document Esborrador Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils UNE-EN 301549:2019(Obre en nova finestra) . Per a la definició de la versió definitiva es vol comptar amb la participació de tots els actors involucrats sobre este tema:

  • Les administracions públiques: a través de la Xarxa de Contactes d'Accessibilitat Digital, el Grup de Treball de "Accessibilitat Digital en les AAPP" del Comitè de direcció TIC, el Grup de Treball "Observatori, Indicadors i Mesures" de la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica i qualsevol entitat obligada pel Reial decret que vulgui enviar directament els seus comentaris.
  • Associacions de persones amb discapacitat, a través del Consell Nacional de la Discapacitat.
  • Sector empresarial involucrat en l'accessibilitat digital.
  • Qualsevol altre actor a títol particular que desitgi participar.
     

Animem al fet que totes les persones interessades enviïn els seus comentaris a través de les lleres oficials que se'ls hagin pogut comunicar o/i a través del fòrum de debat Metodologia Profunditat APP habilitat sobre este tema. El termini de recepció de comentaris estarà obert fins al 28 de setembre de 2021.

Descarregar Esborrador Metodologia per al seguiment en profunditat per a aplicacions per a dispositius mòbils UNE-EN 301549:2019 .

  • Accessibilitat