accesskey_mod_content

Recomendacións para acceso remoto seguro a información sensible

18 outubro 2021

Logo CCN-CERT

Xa está dispoñible no portal do CCN-CERT, o documento “Recomendacións para acceso remoto seguro a información sensible preservando seguridade e produtividade”.

O CCN-CERT, do Centro Criptolóxico Nacional (CCN), publicou o Abstract Recomendacións para acceso remoto seguro a información sensible preservando seguridade e produtividade onde se detallan recomendacións para evitar accesos non autorizados.

Co fin de fomentar a produtividade e a mobilidade dos usuarios que requiren do acceso a información sensible, xa sexa desde a rede corporativa dunha organización, sedes remotas, filiais ou sucursais, é necesario un conxunto de recomendacións e mellores prácticas para preservar a seguridade da mesma.

Un dos puntos crave é a realización dunha análise de riscos, o cal permitirá coñecer o punto de partida en materia de riscos e ameazas no que se atopa o sistema. A partir diso, deberanse incorporar ao sistema salvagárdalas necesarias para minimizar a probabilidade de materializarse a ameaza sobre o mesmo

A aplicación destas medidas incrementará a protección fronte a accesos non autorizados, á vez que mellorará a produtividade permitindo un acceso controlado, seguro e vixiado.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade