accesskey_mod_content

Consulta Europea sobre “A década dixital de Europa”

14 maio 2021

A Comisión Europea inicia consultas e debates sobre os principios dixitais da UE.

A Comisión Europea está a iniciar unha consulta pública sobre a formulación dun conxunto de principios para promover e defender os valores da UE no espazo dixital.

A consulta, aberta ata o 2 de setembro, busca establecer  un amplo debate social e recoller opinións de cidadáns, organizacións non gobernamentais e da sociedade civil, empresas, administracións e todas as partes interesadas. Estes principios guiarán á UE e aos Estados membros no deseño de normas e regulamentos dixitais que ofrezan os beneficios da dixitalización para todos os cidadáns.

O 9 de marzo, a Comisión expuxo a súa visión da transformación dixital de Europa para 2030 na súa Comunicación "Compás Dixital: a vía europea para a Década Dixital"  e propuxo compilar un conxunto de principios dixitais. Isto abarca áreas como o acceso aos servizos de Internet, a unha contorna en liña seguro e de confianza, aos servizos de saúde dixital e aos servizos públicos dixitais e a administración centrados no ser humano. Todas as persoas e partidos interesados tamén poden compartir o seu punto de vista sobre a educación dixital e as habilidades necesarias para que as persoas participen activamente na sociedade e nos procesos democráticos, os principios éticos para os algoritmos centrados no ser humano, a protección e empoderamiento dos nenos e mozos no espazo en liña ou os sistemas e dispositivos dixitais que respectan o medio ambiente. Tamén se lles convida a propor fórmulas alternativas ou a profundar noutros principios posibles.

Estes principios complementarán os dereitos existentes que xa protexen e empoderan aos europeos en liña, como a protección dos seus datos persoais e a súa privacidade, a liberdade de expresión, a liberdade de creación e realización dunha empresa en liña ou a protección das súas creacións intelectuais.

Este enfoque vai tamén da man da recente proposta sobre intelixencia artificial pola que a Comisión pretende garantir que o uso desta tecnoloxía na UE sexa fiable e centrado no ser humano.

Próximos pasos

As contribucións á consulta pública servirán para alimentar unha proposta da Comisión para unha declaración interinstitucional conxunta sobre os principios dixitais do Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión. A proposta espérase para finais de 2021.

Fonte orixinal da noticia

  • Cooperación interadministrativa
  • Interoperabilidade