accesskey_mod_content

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

06 maio 2021

Unha vez aprobado o plan polo Consello de Ministros, este foi remitido ás autoridades Europeas, e publicáronse os documentos descritivos de todos os compoñentes.

O Consello de Ministros aprobou o 27 de abril o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia(Abre en nova xanela)  da economía española. Tras este trámite, o plan foi enviado a Bruxelas para a súa avaliación por parte da Comisión Europea nun prazo máximo de dous meses.
 
O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia é o instrumento fundamental para o desenvolvemento dos fondos europeos de recuperación Next Generation EU e supón o impulso máis importante da recente historia económica de España. O Plan céntrase na primeira fase de execución e detalla os investimentos e reformas no período 2021-2023, mobilizando preto de 70.000 millóns de euros de transferencias do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia co fin de impulsar a recuperación e lograr o máximo impacto contra-cíclico.
 
O Plan de Recuperación traza a folla de ruta para a modernización da economía española, a recuperación do crecemento económico e a creación de emprego, tras a crise da Covid-19, así como para preparar ao país para afrontar os retos do futuro.
 
Todo o plan está estruturado ao redor do catro transformacións que o Goberno situou desde mediados de 2018 no centro da estratexia de política económica: a transición ecolóxica, a transformación dixital, a igualdade de xénero e a cohesión social e territorial.
 
Este catro eixos proxéctanse en dez políticas panca, de gran capacidade de arrastre sobre a actividade e o emprego xa na primeira fase do Plan:
 
 1. Axenda urbana e rural e loita contra o despoboamento, e desenvolvemento da agricultura
 2. Infraestruturas e ecosistemas resilientes
 3. Transición enerxética xusta e inclusiva
 4. Unha administración para o século XXI
 5. Modernización e dixitalización do tecido industrial da peme, recuperación do turismo e impulso a unha España nación emprendedora
 6. Pacto pola ciencia e a innovación. Reforzo ás capacidades do Sistema Nacional de Saúde
 7. Educación e coñecemento, formación continua e desenvolvemento de capacidades
 8. Nova economía dos coidados e políticas de emprego
 9. Impulso da industria da cultura e o deporte 
 10. Modernización do sistema fiscal para un crecemento inclusivo e sustentable
Este dez pancas concrétanse en trinta compoñentes, que articulan os proxectos coherentes de investimentos e reformas para modernizar o país. Todo iso cun triplo obxectivo:
 
 • apoiar a curto prazo a recuperación tras a crise sanitaria,
 • impulsar a medio prazo un proceso de transformación e
 • acometer a longo prazo un desenvolvemento máis sustentable e resiliente desde o punto de vista económico-financeiro, social, territorial e ambiental.
Entre todos estes compoñentes, dentro do ámbito da dixitalización das Administracións Públicas, destaca o Compoñente 11: Modernización das Administracións públicas(Abre en nova xanela) , no que se describen as medidas que levarán a cabo e que se aliña co Plan de Dixitalización das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) .
 
 
 • Cooperación interadministrativa
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE