accesskey_mod_content

A Comisión propón novas normas e accións destinadas a converter a Europa no centro mundial de intelixencia artificial (IA) confiable

23 abril 2021

As novas normas aplicaranse directamente da mesma maneira en todos os Estados membros sobre a base dunha definición futura de IA

A combinación do primeiro marco xurídico sobre IA e un novo Plan Coordinado cos Estados membros garantirá a seguridade e os dereitos fundamentais das persoas e as empresas, á vez que reforzará a captación de IA, o investimento e a innovación en toda a UE. Compleméntase este enfoque cunhas normas para  aumentar a confianza dos usuarios na nova e versátil xeración de produtos da IA. O obxectivo é embeber neste potente sector os principios e valores europeos, explotando as súas oportunidades e restrinxindo os seus usos máis perniciosos. As novas normas aplicaranse directamente da mesma maneira en todos os Estados membros sobre a base dunha definición futura de IA.

O Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton , declarou: "A IA é un medio, non un fin. Existiu durante décadas, pero alcanzou novas capacidades grazas á potencia informática. Isto ofrece un inmenso potencial en áreas tan diversas como a saúde, o transporte, a enerxía, a agricultura, o turismo ou a ciberseguridade. Tamén presenta unha serie de riscos. As propostas de hoxe teñen como obxectivo fortalecer a posición de Europa como centro global de excelencia en desde IA o laboratorio ata o mercado, garantir que a IA en Europa respecte os nosos valores e regras e aproveitar o potencial da IA para uso industrial."

A Comisión  propón prohibir a intelixencia artificial para naqueles usos de "alto risco" nos que esta tecnoloxía se utilice para a "vixilancia indiscriminada aplicada de maneira xeneralizada a todas as persoas físicas sen diferenciación". Tamén se prohibirá a aplicación da intelixencia artificial para manipular o comportamento humano, ou a súa utilización en sistemas predictivos que busquen explotar as vulnerabilidades das persoas.

Ademais, limitaraa noutros casos se non se cumpren unha serie de estándares. Os sistemas de identificados IA como de alto risco estarán suxeitos a obrigas estritas antes de que poidan comercializarse; os de risco limitado, terán obrigas de transparencia específicas (por exemplo chatbots) e o regulamento non intervirá nos de risco mínimo xa que estes sistemas de IA representan só un risco mínimo ou nulo para os dereitos ou a seguridade dos cidadáns (como videoxogos ou filtros de spam).

Ademais, proponse códigos de conduta voluntarios para a IA de alto risco, así como sandboxes regulamentarios para facilitar a innovación responsable

O Plan Coordinado sobre IA

Este plan utilizará o financiamento asignado a través dos programas Europa Dixital e Horizonte Europa, así como o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que prevé un obxectivo de gasto dixital do 20 %, e programas de política de cohesión, para:

  • Crear condicións propicias para o desenvolvemento e a aceptación da IA mediante o intercambio de información
  • Fomentar a excelencia na IA establecendo unha asociación público-privada.
  • Garantir que a IA funcione para as persoas e sexa unha forza para o ben na sociedade ao estar á vangarda do desenvolvemento e despregamento da IA de confianza.
  • Construír liderado estratéxico en sectores e tecnoloxías de alto impacto.

O enfoque europeo dos novos produtos de maquinaria

Os produtos de maquinaria cobren unha ampla gama de produtos de consumo e profesionais, desde robots ata cortacéspedes, impresoras 3D, máquinas de construción, liñas de produción industrial. Este novo Regulamento de Maquinaria garantirá a seguridade dos usuarios e consumidores e fomentará a innovación na nova xeración de maquinaria. As empresas terán que realizar unha soa avaliación da conformidade.

Próximos pasos

O Parlamento Europeo e os Estados membros deberán adoptar as propostas da Comisión sobre un enfoque europeo da intelixencia artificial e dos produtos de maquinaria no procedemento lexislativo ordinario. Unha vez adoptado, o Regulamento será directamente aplicable en toda a UE . Paralelamente, a Comisión seguirá colaborando cos Estados membros para aplicar as accións anunciadas no Plan Coordinado.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Seguridade