accesskey_mod_content

A solución AMPARO incrementa as súas capacidades para facilitar o proceso de adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade

29 setembro 2020

AMPARO permite avaliar a seguridade do sistema para obter de forma automática a Declaración de Aplicabilidade para a categoría BÁSICA do Esquema Nacional de Seguridade.

O Centro Criptolóxico Nacional mellorou e incrementou as capacidades da solución AMPARO(Abre en nova xanela) , para facilitar o proceso de implantación de seguridade e adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS) de entidades e organismos. A través do seu asistente de implantación de Seguridade e Conformidade, incorporáronse en AMPARO gran cantidade de funcionalidades para facilitar este proceso, así como as posteriores fases de certificación e xestión continua da seguridade.

Deste xeito, a solución guía aos usuarios en todo o proceso, achegando axudas, guías, ferramentas e información útil para a implementación de cada unha das medidas de seguridade. Así mesmo, unha vez completada a implantación, AMPARO permite avaliar a seguridade do sistema e obter de forma automática a Declaración de Aplicabilidade para ENS categoría BÁSICA.

Así mesmo, a través de AMPARO, os usuarios poderán solicitar auditorías de conformidade do ENS a Entidades de Certificación acreditadas, posto que tamén actúa como punto de encontro entre os diferentes actores que participan no proceso: Organismos, Entidades de Certificación, Organismos de Auditoría e Entidades supervisoras de seguridade.

A través de AMPARO será posible, entre outros aspectos:

  • Levar a cabo o proceso de implantación e adecuación de forma guiada, grazas ao seu Asistente de Implantación, que sinala os pasos que se deben seguir no proceso de adecuación, mostra axudas ao longo de todo o proceso e avalía automaticamente a conformidade do sistema para detectar carencias.
  • Avaliar o sistema e obter automaticamente a Declaración de Conformidade do sistema para categoría BASICA do ENS, ou solicitar unha Auditoría de Conformidade a unha Entidade de Certificación acreditada.
  • Descargar desde a sección de Soporte todos os modelos de procedementos e normativas necesarios para a adecuación ao ENS, e xestionar a documentación do marco normativo.
  • Xestionar a Conformidade, manter a comunicación coa entidade auditora, comprobar o estado do sistema, e facilitar todo o proceso de auditoría.
  • Xestionar a Seguridade do sistema, onde será posible levar os rexistros de usuarios, rexistros de soportes, formación, e calquera outro rexistro necesario para manter a seguridade no ENS.

Os usuarios do portal poden solicitar acceso á solución a través do correo electrónico: amparo@ccn-cert.cni.es

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Seguridade