accesskey_mod_content

Crue-TIC premia á SGAD polo seu papel na transformación dixital da Administración

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

27 outubro 2020

Crue-TIC entregou o pasado xoves, 22 de outubro, no marco das súas 41 Xornadas, o Premio Crue-TIC á Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) do Ministerio Asuntos Económicos e Transformación Dixital, na categoría de «Traxectoria institucional»

A Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) ten subscrito con Crue un Convenio de Prestación Mutua de Servizos Básicos de Administración Electrónica que dá acceso a todas as universidades aos medios e servizos comúns dixitais. O acordo permitiu ás institucións universitarias aliñar os seus plans estratéxicos no relativo á transformación dixital coas liñas mestras trazadas desde a SGAD. Para Crue-TIC esta alianza xerou moito valor engadido á comunidade universitaria.

O premio, outorgado na categoría de «Traxectoria institucional», por "o seu papel na transformación dixital da Administración Pública e a súa colaboración con Crue Universidades Españolas". O secretario xeral da SGAD, Juan Jesús Torres Carbonell, recolleu este galardón. 

A SGAD, é o órgano encargado de impulsar o proceso de racionalización das tecnoloxías da información e das comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. Así mesmo, correspóndenlle as competencias sobre os Esquemas Nacionais de Seguridade e Interoperabilidade; a racionalización das tecnoloxías da información e as comunicacións no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos; a dirección do Centro de Operacións de Ciberseguridade, e a definición dos medios e servizos comúns dixitais, incluídos os declarados compartidos e, no seu caso, a súa provisión, explotación e xestión para o conxunto das administracións públicas.

Por outra banda, e en coordinación cos demais departamentos ministeriais, correspóndelle o exercicio de cantas accións derívese dos plans de acción para a implantación das Estratexias nacionais e internacionais no ámbito da transformación dixital.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa