accesskey_mod_content

Nova nota técnica do OBSAE: A Plataforma de Intermediación en tempos de pandemia

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

22 outubro 2020

Logo OBSAE

Os crecementos experimentados en 2019 e 2020 pon de manifesto que a PID é un alicerce fundamental da transformación dixital na administración

A pandemia do coronavirus está a afectar á vida de todos, administracións públicas incluídas, e constitúe un desafío sen precedentes tamén para empresas e cidadáns, universidades e institucións. Ás coñecidas e solventes xustificacións de aforros cuantificables de tempo e diñeiro nas relacións dos cidadáns coa Administración, e da propia Administración, engádense agora razóns de saúde pública. Cada dato transmitido a través da PID é un trámite presencial menos, o que nas circunstancias actuais resulta especialmente importante.

Os servizos de verificación e consulta de datos posibilitan o intercambio de datos entre organismos públicos e facilitan o desenvolvemento da administración dixital. A Plataforma de Intermediación de Datos ofrece directamente eses servizos a todas as Administracións Públicas de forma homoxénea, normalizada e segura.

Tanto 2019 como o que levamos de 2020 mostra un crecemento en todas as dimensións relevantes, como son transmisións de datos, servizos dispoñibles, cesionarios de información e cedentes, e procedementos e autorizacións.

A Plataforma de Intermediación de Datos segue batendo records de transmisións en 2019 e no que vai de ano 2020. De feito, ata agosto xa se realizaron case tantas transmisións a través da Plataforma como en todo o ano 2018. En especial, rexistrouse un gran aumento en dous meses consecutivos, xuño e xullo, para dar canle ao incremento de trámites electrónicos que se produciron por causa da pandemia e que está a provocar un maior uso de aplicacións de Administración Electrónica. En concreto, o aumento producido no mes de xuño con respecto ao mes anterior, de máis do 50%, é o maior incremento rexistrado en transmisións a través da PID desde setembro de 2018.

Para máis información pode consultar a Nota Técnica: “ A Plataforma de Intermediación en tempos de pandemia(Abre en nova xanela) "

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Servizos electrónicos