accesskey_mod_content

Traballo non presencial: recomendacións de ciberseguridade

16 marzo 2020

Para facer fronte a a  epidemia de coronavirus, están a xeneralizarse o traballo non presencial e a canle dixital. Neste escenario, moitos usuarios non habituados a traballar en remoto teñen que adaptar os seus hábitos de traballo, incluíndo a aplicación de pautas de ciberseguridade.

Interesa a protección fronte a ciberdelincuentes que poidan tentar realizar campañas de “phishing” nas que, facéndose pasar por persoal da organización, en especial de atención a usuarios, pretendan obter credenciais de acceso aos sistemas.

Tamén interesan pautas ou recomendacións de protección que os usuarios poden aplicar no uso dos seus computadores, dispositivos móbiles, correo electrónico, redes sociais, almacenamento na nube, e como actuar en caso dun posible incidente.

Os seguintes recursos facilitan orientación áxil para usuarios:

  • Seguridade
  • Cidadán
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral