accesskey_mod_content

Aberto o prazo para presentar candidaturas aos Premios Protección de Datos 2020

30 xuño 2020

Como todos os anos, os galardóns entregados pola AEPD recoñecen as boas prácticas en diversos campos que, á súa vez, conforman as categorías dos premios.

A Axencia Española de Protección de Datos(Abre en nova xanela) (AEPD) quere recoñecer con estes premios o traballo realizado para difundir este dereito fundamental en ámbitos como o educativo, o empresarial, a investigación científico-técnica, o realizado por Administracións Públicas e o efectuado por medios de comunicación, así como premiar as boas prácticas nunha área tan sensible como a protección das vítimas de violencia de xénero. Por todo iso, publicou as bases para presentarse aos ‘Premios Protección de Datos Persoais 2020’.

Esta edición inclúe as seguintes categorías: Emprendimiento en protección de datos ‘Ángela Ruiz Carballos’; Boas prácticas para unha maior protección en internet da privacidade das mulleres vítimas de violencia de xénero; Proactividad e boas prácticas no cumprimento do RGPD e a LOPDGDD; Comunicación, Boas Prácticas Educativas para o uso seguro de internet polos menores, e Investigación ‘Emilio Aced’. O prazo para a presentación de candidaturas finaliza o 15 de novembro.

As Categorías desta edición

Son, como se sinalou, seis:

 1. O Premio de Emprendimiento en protección de Datos Persoais ‘Ángela Ruiz Carballos’(Abre en nova xanela) ten por obxecto premiar o desenvolvemento unha actividade empresarial, produto ou servizo creativo, innovador e con impacto social en relación coa protección de datos e a garantía dos dereitos e liberdades das persoas.  Nesta edición priorizáronse, entre outras, aquelas actividades relativas á aplicación da responsabilidade proactiva establecida no RGPD e a xestión dos riscos e solucións cando se utilizan tecnoloxías disruptivas; que traten sobre categorías especiais de datos; tratamentos considerados de alto risco ou que afecten a unha parte significativa da sociedade ou a colectivos vulnerables.
 2. O Premio ás boas prácticas en relación con iniciativas do ámbito público e privado dirixidas a unha maior protección en internet da privacidade das mulleres vítimas de violencia por razón de xénero(Abre en nova xanela) premiará unha actividade, produto ou servizo do ámbito público ou privado destinado á sensibilización e prevención das distintas formas de violencia de xénero na contorna de internet. Valoraranse  especialmente as apps, guías, ferramentas ou materiais que as entidades públicas ou privadas desenvolvan para previr a violencia de xénero en internet, tanto no ámbito dos menores como de persoas adultas.
 3. O Premio á proactividad e boas prácticas no cumprimento do RGPD e a LOPDGDD(Abre en nova xanela) recoñece as accións levadas a cabo para cumprir co Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD) e a Lei Orgánica de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) que contribúan a reforzar as garantías deste dereito fundamental. Á hora de valorar candidaturas teranse en conta as propostas que presenten unha especial dificultade aos suxeitos obrigados para o cumprimento do RGPD e a LOPDGDD por referirse a tratamentos de datos de alto risco para os dereitos e as liberdades das persoas. O premio, que consiste nunha mención honorífica e a difusión das boas prácticas, convócase en dúas modalidades:
  • Iniciativas postas en marcha por empresas, asociacións e fundacións do sector privado para cumprir co RGPD e á LOPDGDD.
  • Iniciativas para adaptarse ao RGPD e á LOPDGDD levadas a cabo por institucións, entidades, organismos, órganos e departamentos do sector público.
 4. O Premio Protección de Datos de Comunicación 2020(Abre en nova xanela) ten por obxecto recoñecer os traballos xornalísticos de medios e profesionais da comunicación que supoñan unha achega destacada á promoción da privacidade entre os cidadáns e as entidades que tratan información persoal. Poderán optar ao mesmo os traballos individuais dedicados á materia obxecto da convocatoria −como un editorial, noticia, reportaxe, ou programa de radio ou televisión− ou proxectos xornalísticos e campañas audiovisuais que definan un compromiso coa promoción da protección de datos −tales como series de noticias, seccións ou pezas especializadas− que fosen difundidas entre o 16 de novembro de 2019 e o 15 de novembro de 2020. Priorizaranse os traballos que contribuísen a difundir en maior medida a protección de datos, tanto entre os cidadáns como entre aqueles que tratan datos, así como a difundir tanto as accións recollidas no Plan de Sustentabilidade da Axencia, como guías, materiais e ferramentas realizadas por este organismo.
 5. O Premio ás Boas prácticas educativas en privacidade e protección de datos para un uso seguro de internet polos menores(Abre en nova xanela) ten por obxecto premiar a adopción de boas prácticas que promovan o coñecemento do dereito fundamental á protección de datos entre os alumnos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional, e que contribúan a concienciar aos alumnos sobre o valor da privacidade e o uso responsable da información persoal que comparten en internet, tanto propia como de terceiros. O galardón −ao que poden presentarse proxectos, accións de promoción e concienciación, talleres ou materiais de difusión, entre outros− se convoca en dúas modalidades:
  • Boas prácticas levadas a cabo por centros educativos de Educación primaria, Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional. O premio inclúe unha dotación de material escolar por valor de 3.000 euros.
  • Compromiso de persoas, institucións, organizacións e asociacións, públicas ou privadas, que se distinguiron de maneira destacada no impulso e a difusión do uso seguro de internet entre os menores, relacionado fundamentalmente coa información persoal e co valor da privacidade. Este galardón é honorífico.
 6. O Premio de Investigación Emilio Aced(Abre en nova xanela) recoñece traballos e proxectos cun enfoque estritamente práctico realizados no ámbito dunha Universidade ou institución da Unión Europea ou Iberoamérica que promova ou financie estudos de investigación no contexto da investigación científico-técnica -así como os realizados por calquera investigador individual ou grupo de investigadores- nos que se analice a aplicación dos principios de protección de datos co fin de garantir os dereitos e liberdades das persoas. O premio de Investigación inclúe unha dotación económica de 3.000 euros e a difusión do traballo premiado. Primaranse os traballos relativos á aplicación da responsabilidade activa establecida no RGPD e a xestión dos riscos para os dereitos e liberdades en solucións relativas a tecnoloxías disruptivas; as solucións para a loita contra a pandemia da COVID-19; aquelas que traten sobre categorías especiais de datos; sobre tratamentos considerados de alto risco ou que afecten a unha parte significativa da sociedade ou grupos máis expostos como situacións de violencia de xénero ou outras situacións de acoso.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral