accesskey_mod_content

Constitúese o Foro Nacional de Ciberseguridade

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 xullo 2020

Constitúese formalmente o Foro Nacional de Ciberseguridade, un espazo de colaboración público-privada impulsado polo Consello de Seguridade Nacional, e onde o Centro Criptolóxico Nacional ocupa a Vicepresidencia.

Nunha reunión que se celebrou de forma virtual e que foi presidida polo Director de Gabinete da Presidencia do Goberno, Iván Redondo, acompañado por Miguel Anxo Ballesteros, Director do Departamento de Seguridade Nacional e Presidente do Foro; as dúas vicepresidencias do Foro: a Directora Xeral do INCIBE(Abre en nova xanela) e o Subdirector do CCN(Abre en nova xanela) ; así como os vogais designados polas organizacións que os constitúen, tivo lugar a sesión constitutiva do Foro Nacional de Ciberseguridade.

As liñas de traballo están centradas en xerar cultura de ciberseguridade, ofrecer apoio á Industria e I+D+i e unha oportunidade para a formación e o talento en ciberseguridade; todas elas aliñadas coas medidas recollidas na Estratexia Nacional de Ciberseguridade(Abre en nova xanela) 2019.

Durante o acto constitutivo do Foro, Iván Redondo destacou a importancia que ten este espazo de colaboración público-privada, un foro de debate que queremos "transforme a información en coñecemento xerando accións en I+D+i e traballadores cualificados nesta materia". Considera, así mesmo, que este Foro ofrece unha gran oportunidade para mellorar a ciberseguridade no noso país, destacando a experiencia que os compoñentes do mesmo teñen neste campo para xerar cultura de ciberseguridade.

Varios principios serán claves de acción deste Foro: a unidade de acción, a transparencia e accesibilidade, a adaptabilidade e flexibilidade, a participación aberta e o compromiso, así como a responsabilidade compartida e a reciprocidade. Uns principios que se articularán nunha contorna de colaboración público-privada onde compartir e xerar coñecemento sobre as oportunidades e os desafíos para a seguridade no ciberespazo baixo o paraugas do Consello Nacional de Ciberseguridade.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (CCN-CERT)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (INCIBE)

  • Cooperación interadministrativa
  • Seguridade