accesskey_mod_content

Proxecto DE4A: a administración electrónica transfronteiriza

13 xullo 2020

Dixital Europe for All (DE4A) é un proxecto europeo H2020 a 3 anos para apoiar a aplicación de o Regulamento (EU) para a creación da Pasarela Dixital Única e contribuír a que o mercado único dixital europeo sexa unha realidade mediante a prestación de servizos públicos dixitais transfronteirizos de calidade.

O proxecto -cuxa reunión inaugural se celebrou en Madrid en xaneiro de 2020- está financiado polo programa de I+D Horizonte 2020 da Unión Europea baixo o acordo G.A. nº 870 635. En DE4A participan 23 organizacións de ámbitos diversos (administracións, empresas, universidades e centros de desenvolvemento), con representación de 10 Estados membros entre os que se atopa España.

DE4A persegue facilitar a transición cara a uns servizos públicos dixitais europeos de calidade proporcionados de maneira transfronteiriza, contribuíndo así a reforzar a confianza no sector público e con efectos positivos tanxibles na sociedade, como a mellora da eficiencia e a redución da carga administrativa para cidadáns e empresas de toda Europa.

Para a consecución destes obxectivos, DE4A levará a cabo 3 proxectos piloto a escala europea, que se centran nos ámbitos sinalados polo Regulamento (EU) 2018/1724 para creación da Pasarela Dixital Única (no PAe publicouse unha Nota Técnica(Abre en nova xanela) respecto diso). Trátase de ofrecer a cidadáns e empresas procedementos administrativos integramente en liña nos que se aplicarán os principios de “só-unha-vez” e “dixital-por-defecto” que están contemplados pola Declaración de Tallin(Abre en nova xanela) subscrita por España e outros 31 países europeos. Estes proxectos piloto permitirán así validar o enfoque de DE4A en resposta a necesidades e situacións reais dos cidadáns e empresas europeos con procedementos integramente en liña para:

  • Estudar no estranxeiro, facilitando a mobilidade europea dos estudantes  mediante a mellora os procesos de solicitude de bolsas e de admisión en educación de ciclo superior, así como o recoñecemento europeo de títulos e de cualificacións profesionais.
  • Facer negocios no estranxeiro, dando resposta ás necesidades das empresas que queren facer negocios na Unión Europea e mellorando a eficiencia dos procesos de creación de empresas.
  • Facilitar a mobilidade dos cidadáns na Unión Europea, facilitando a xestión do cambio de domicilio a outro país e a obtención de certificados de rexistro civil, así como procedementos relacionados coa solicitude de pensións de xubilación e a obtención de información sobre estas.

O proxecto parte da análise do estado de situación da administración electrónica nos diferentes Estados membros e a súa preparación para o intercambio electrónico de probas. Analízase igualmente a contorna legal – con especial foco na protección dos datos persoais – e o tecnolóxico, avaliando a aplicación de tecnoloxías innovadoras e con gran potencial transformador como blockchain e intelixencia artificial.

Na web de DE4A (Abreen nova xanela) pódese acceder a información detallada dos pilotos, resultados dos estudos realizados no proxecto e outras publicacións, como notas de prensa ou newsletters.

  • Cooperación interadministrativa
  • Servizos electrónicos
  • Cidadán