accesskey_mod_content

Aberta a consulta pública previa sobre a transposición de Directiva europea de datos abertos e reutilización

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

10 xullo 2020

O trámite de consulta pública atoparase aberto ata o próximo 31 de xullo para recepción de comentarios.

Publicouse a consulta pública previa para a transposición da Directiva (UE) 2019/1024(Abre en nova xanela) do Parlamento europeo e do Consello, do 20 de xuño de 2019, relativa aos datos abertos e a reutilización da información do sector público.

Con esta Directiva preténdese mellorar a prestación de acceso en tempo real aos datos dinámicos a través de medios técnicos adecuados, aumentando a subministración de datos públicos valiosos para a reutilización, incluídos os das empresas públicas, organizacións que financian a investigación e organizacións que realizan actividades de investigación, facendo fronte á aparición de novas formas de acordos exclusivos e o uso de excepcións ao principio de tarificación do custo marxinal.

Esta consulta pública ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns e das organizacións máis representativas potencialmente afectados pola futura norma. Este trámite atópase publicado na web do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital(Abre en nova xanela) . Os cidadáns, organizacións e asociacións que así o consideren, poden facer chegar as súas opinións ata o día 31 de xullo de 2020.

  • Goberno aberto