accesskey_mod_content

OSOR publica os informes sobre políticas de sofware de código aberto de 10 países europeos

16 abril 2020

O equipo de OSOR publicou os informes de 10 países europeos, entre eles España, sobre as súas políticas de software de código aberto.

Durante os últimos meses, o equipo de OSOR OSOR(Abre en nova xanela)  (Open Source Observatory) levou a cabo investigacións en todos os países da Unión Europea co fin de compilar información da situación de cada pais membro no relativo ás súas políticas de software de código aberto.

O resultado do devandito traballo son estes informes informes(Abre en nova xanela) , centrados no sector público, que teñen como obxectivo dar unha visión xeral das políticas e iniciativas de software de código aberto en cada país. 

O equipo de OSOR tamén estivo en contacto con máis de 40 persoas que traballan en varios gobernos, administracións públicas e asociacións, que están a contribuír coa súa experiencia para enriquecer os informes.

O contido dos informes

En cada informe, terase unha visión xeral dos actores gobernamentais, os actores estratéxicos, o marco político e legal, e as iniciativas no sector público relacionadas co software de código aberto de cada país. Se desexa botar unha ollada aos aspectos máis destacados de cada país, os informes tamén se complementan cunha folla informativa dunha páxina(Abre en nova xanela) . Ambos os documentos poden descargarse e reutilizarse (autorizados baixo licénciaa CC BY 4.0).

Unha vez que se publiquen todos os informes dos países, o equipo de OSOR levará a cabo un estudo exhaustivo en forma de análise comparativa, dando unha visión xeral completa das tendencias observables e as diversas fortalezas das políticas de software de código aberto en toda a Unión Europea.

Colaborar é posible

O equipo de OSOR está aberto a atender calquera iniciativa ou información de actores dos países membros. Se o informe xa foi publicado -como é o caso de España-  ou se está por chegar, e tense máis información sobre políticas e iniciativas de software de código aberto no sector público en toda a UE, abriuse unha liña de comunicación vía e-mail .

  • Software Libre
  • Goberno aberto
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral