accesskey_mod_content

Publicado o modelo europeo de declaración de accesibilidade nas linguas cooficiais

06 abril 2020

Logo Observatorio de Accesbilidad

En colaboración cos diferentes gobernos rexionais ofrécense estes modelos que permiten publicar as declaracións de accesibilidade do Real Decreto 1112/2018 de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público nos idiomas nos que se atope o contido dos sitios web.

A declaración de accesibilidade é o apartado dun sitio web onde se indica o nivel de accesibilidade do mesmo e información adicional respecto diso.

As entidades responsables das webs e aplicacións para móbiles deberán proporcionar unha declaración de accesibilidade detallada, exhaustiva e clara sobre a conformidade dos seus respectivos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles co disposto en o  Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela)  que traspón ao ordenamento xurídico español a  Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) .

Dita declaración de accesibilidade deberá publicarse, no caso dos sitios web, no sitio web correspondente estando dispoñible o seu acceso desde todas as páxinas do sitio web cunha ligazón denominada “Accesibilidade” ou o seu equivalente no idioma no que se atope dispoñible a páxina. Esta declaración deberase realizar conforme ao modelo europeo fixado a través de a  Decisión 2018/1523(Abre en nova xanela)  respectando todos os condicionantes nel establecidos.

A Comisión Europea publicou o modelo de declaración de accesibilidade en todos os idiomas oficiais da Unión Europea, incluído o español, para que puidesen usalos todos os Estados Membros. Con todo, no caso español carecíase dos correspondentes modelos nas diferentes linguas cooficiais.

Desde os diferentes gobernos rexionais, en cuxos territorios é oficial o correspondente idioma, preparáronse os modelos de declaración de accesibilidade nos idiomas cooficiais: catalán, eúscaro, galego, valenciano e occitano-aranés. Devanditos modelos poderán utilizarse para todos os sitios web que teñan versións idiomáticas nos correspondentes idiomas en todos os sitios web das administracións públicas estatais, rexionais e locais.

Dentro da sección Modelo de Declaración de accesibilidade do portal de administración electrónica - PAe,  poderán descargar o modelo europeo de declaración de accesibilidade nas diferentes linguas oficiais. Ademais, facilitáronse ligazóns directas a outros idiomas que poidan ser de maior interese: inglés, francés e portugués.

NOTA: As declaracións de accesibilidade para aplicacións móbiles serán de aplicación a partir de xuño de 2021.

  • Accesibilidade
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral