accesskey_mod_content

Publicado o informe REINA 2018

21 novembro 2018

Logo do Informe REINA

Publicouse o Informe REINA 2018, que presenta o an?lisis dos indicadores m?s significativos do sector TIC do a?ou 2017 na Administraci?n Xeral do Estado

Xa est? dispo?ible para a s?a consulta o Informe REINA 2018 co an?lisis dos indicadores m?s representativos da situaci?n e uso dos sistemas e tecnolog?as da Informaci?n e Comunicaci?ns na AGE, as? como do persoal TIC empregado. A informaci?n actualizouse a 1 de xaneiro de 2018, sendo o per?odo de enquisa o corresponde ao a?ou 2017.

A Comisi?n de Estratexia TIC (creada por Real Decreto 806/2014, de 26 de setembro) ten entre as s?as funci?ns ?actuar como Observatorio da Administraci?n Electr?nica e Transformaci?n Dixital" e ? o responsable da elaboraci?n de ?ste Informe.

REINA v?n publicando con periodicidade anual desde 1988 pero nesta edici?n, a diferenza das anteriores, non se publicou de forma conxunta co informe da Administraci?n electr?nica na Administraci?n Local ( IRIA ), dado que se proceder? ao seu publicaci?n como informes separados

O informe en base aos datos que proporcionan as organizaci?ns da Administraci?n Xeral do Estado, Organismos Aut?nomos, Entidades Xestoras e Servizos Com?ns da Seguridade Social, Axencias Estatais, Entidades P?blicas Empresariais e outros Organismos P?blicos participantes. En ?l anal?zanse ?diferentes aspectos relacionados cos gastos TIC, o parque inform?tico actualizado da AGE, software utilizado, persoal TIC empregado e unha breve descripci?n do avance da administraci?n en rede.

Respecto dos resultados, durante o exercicio 2017 na Administraci?n Xeral do Estado, os gastos TIC alcanzaron os 1.439 mill?ns de euros, cifra que representa un decremento do 9,5% fronte aos 1.592 mill?ns de 2016. Rompe, as?, a tendencia alcista dos ?ltimos catro a?vos e se sit?a por baixo de 2015.

Exclu?ndo os gastos de telecomunicaci?ns, o volume total de gastos inform?ticos alcanz? os 1.182 mill?ns de euros un 10,6% inferior ao pasado a?ou. A partida de servizos inform?ticos ? a que m?s diminu?u respecto do a?ou anterior, pr?cticamente un 30%, situ?ndose en case 515 mill?ns de euros.

Esta edici?n non incl?e o informe IRIA , xa que devandito estudo foi actualizado con obxecto de contemplar as novas tendencias en Administraci?n electr?nica, e publ?case por separado.

As cifras recollidas no informe REINA publ?canse tambi?n nos formatos procesables XLSX e ODS que forman parte da nosa pol?tica RISP. O informe completo pode descargarse en? o?? Observatorio de Administraci?n Electr?nica .

  • Observatorio de Administraci?n Electr?nica
Punto de Acceso Xeral
?
Punto de Acceso Xeral