accesskey_mod_content

Dispoñible a Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 no PAe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 maio 2018

Logo Observatorio de Accesibilidade

A través do Portal de Administración Electrónica pode consultarse esta norma de inmensa utilidade para a accesibilidade TIC nas Administracións Públicas.

A norma EN 301549 V.1.1.2:2015 de Requisitos de accesibilidade de proxectos e servizos TIC aplicables á contratación pública en Europa establece os requisitos funcionais que garante que os produtos e servizos TIC sexan accesibles para todas as persoas.Dita norma foi adaptada por parte de UNE en España na forma: UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015.

A Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público(Abre en nova xanela) e o novo Real Decreto que trasporá esta Directiva ao ordenamento xurídico español fan referencia a esta norma e por tanto é de gran interese para as Administracións Públicas. É por iso que a Secretaría de Estado de Función Pública, ao considerar necesario facilitar o seu acceso, subscribiu un acordo con AENOR AENOR(Abre en nova xanela) para a difusión desta norma a través do Portal de Administración Electrónica.

O coñecemento e uso desta norma pretende incidir positivamente na implantación destes novos requisitos de accesibilidade nas Administracións Públicas, especialmente nas aplicacións móbiles e nos portais web das Administracións Públicas.

A descarga da Norma UNE-EN 301549 V.1.1.2:2015 está dispoñible desde: http://administracionelectronica.gob.es/pae/accesibilidad/une-en-301549.pdf(Abre en nova xanela)

  • Accesibilidade
  • Contratación
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE