accesskey_mod_content

Audiencia pública do Real Decreto de desenvolvemento das leis 39 e 40/2015

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

23 maio 2018

O trámite de audiencia pública atoparase aberto ata o próximo 15 de xuño para recepción de comentarios

Os trámites de audiencia e información pública teñen por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades.

Para o ámbito da administración electrónica e a transformación dixital resulta de especial importancia o "Proxecto de Real Decreto polo que se desenvolven a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, en materia de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos"

O trámite de Audiencia e Información Pública con respecto a este proxecto de Real Decreto e o seu MAIN atópase dispoñible a través da web do Ministerio de Facenda e Función Pública:

http://www.minhafp.gob.es/es-É/Normativa%20e%20doutrina/NormasEnTramitacion/Paxinas/normasentramitacion.aspx

A recepción de achegas estará aberta ata o próximo 15 de xuño de 2018.

  • Leis 39 e 40