accesskey_mod_content

Acord marc per a implantar l'Administració Electrònica en els petit municipis de Cantàbria

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

08 març 2018

La Conselleria de Presidència va anunciar que el pla, una vegada adjudicat i formalitzat el contracte-programa, es desplegarà en tres mesos i aglutinarà 129 procediments

El Govern de Cantàbria ha iniciat formalment el procés d'implantació de l'Administració Electrònica en els petit municipis, amb l'aprovació de l'Acord marc del projecte, que inclou la inversió d'1,1 milions d'euros en cinc anys, i la posada marxa d'un centre d'atenció a l'usuari per valor d'altres 600.000 euros, al costat d'una línia d'ajudes específica.

La Conselleria de Presidència ha presentat els detalls del pla marque, que és susceptible de finançament europeu, a través dels Fons FEDER, i que eixirà a licitació en els pròxims dies amb l'objectiu que es pose en marxa i es desplegue després de l'estiu.

Segons s'ha ressaltat, possibilitarà als consistoris càntabres de menys de 20.000 habitants, un total de 97, complir amb les obligacions legals tendents a la digitalització integral de les administracions públiques.

Amb la licitació d'este contracte, el Govern de Cantàbria assumix el seu paper de diputació provincial, com a "coordinador i impulsor" de tot el procés d'establir els mitjans electrònics necessaris per a fer realitat l'Administració cent per cent electrònica en els ajuntaments.

Es tracta que els municipis més xicotets disposen d'una seu electrònica personalitzada per a la relació amb la ciutadania i d'un portal web de tramitació per al seu personal, en honor d'una "gestió integral" dels procediments i expedients per mitjans electrònics. Tot açò sense perjuí que igualment la resta de municipis de Cantàbria puguen adherir-se.

La nova xarxa del Govern i la infraestructura tecnològica donarà cobertura així mateix a més d'1.109 ordinadors, 105 servidors en xarxa, 290 impressores, al costat de 180 fotocopiadores i escáneres utilitzats actualment per les 97 administracions locals de Cantàbria que no superen els 20.000 habitants.

Els procediments oferits

La plataforma d'administració electrònica dels municipis es posarà en marxa des dels seus inicis amb 129 procediments administratius, agrupats per les diferents competències municipals: gestió de béns patrimonials, població i demarcació territorial, tràmits reglamentaris, gestió de convenis i subvencions, gestió econòmica i hisenda, procediments d'organització i funcionament, gestió de personal, potestat sancionadora, règim jurídic, i tramitació de llicències municipals.

Per tant, la gran majoria dels procediments administratius que gestionen els ajuntaments estaran inclosos des de l'inici en la nova plataforma tecnològica, que tindrà la capacitat tècnica d'incorporar més tràmits.

En el procés d'implantació de l'Administració digital en els ajuntaments, el Govern de Cantàbria desenvoluparà unes ferramentes i plataformes interconnectades i interoperables, que compliran els requisits de l'Esquema Nacional de Seguretat i d'Interoperabilitat, s'ha assenyalat des de la Conselleria de Presidència.

La denominada Carpeta Ciutadana servirà perquè un ciutadà conega les dades que estan en possessió de les administracions i l'estat dels seus expedients. També hi haurà un Registre Electrònic Comú i l'oficina virtual per a la tramitació dels procediments electrònics, al costat d'una plataforma d'intermediació de dades amb totes les administracions públiques.

La plataforma tecnològica posarà en marxa una passarel·la de pagaments per a l'abonament en línia de tributs municipals, un servici de notificacions per a la seua gestió per mitjans electrònics i altres plataformes d'usos més específics com un registre electrònic d'apoderaments i un mòdul que va a permetre registrar i habilitar a un funcionari públic via electrònica.

La plataforma permetrà la completa tramitació i gestió electrònica, així com la generació d'informes i estadístiques municipals en este format.

El sistema d'informació utilitzat per a la prestació dels servicis serà accessible per Internet per part de la ciutadania per a la realització de consultes i tràmits de forma totalment electrònica i, a més, tindrà connectivitat amb la xarxa SARA de l'Estat i amb els restants ens participants en l'execució de les transaccions, assumint tots els costos d'aquestes connexions.

Font original de la notícia (Obri en nova finestra)