accesskey_mod_content

Acordo marco para implantar a Administración Electrónica nos pequenos municipios de Cantabria

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 marzo 2018

A Consellería de Presidencia anunciou que o plan, unha vez adxudicado e formalizado o contrato-programa, despregarase en tres meses e aglutinará 129 procedementos

O Goberno de Cantabria iniciou formalmente o proceso de implantación da Administración Electrónica nos pequenos municipios, coa aprobación do Acordo marco do proxecto, que inclúe o investimento de 1,1 millóns de euros en cinco anos, e a posta marcha dun centro de atención ao usuario por valor doutros 600.000 euros, xunto a unha liña de axudas específica.

A Consellería de Presidencia presentou os detalles do plan marco, que é susceptible de financiamento europeo, a través dos Fondos FEDER, e que sairá a licitación nos próximos días co obxectivo de que se poña en marcha e se despregamento despois do verán.

Segundo resaltouse, posibilitará aos consistorios cántabros de menos de 20.000 habitantes, un total de 97, cumprir coas obrigas legais tendentes á dixitalización integral das administracións públicas.

Coa licitación deste contrato, o Goberno de Cantabria asume o seu papel de deputación provincial, como "coordinador e impulsor" de todo o proceso de establecer os medios electrónicos necesarios para facer realidade a Administración cento por cento electrónica nos concellos.

Trátase de que os municipios máis pequenos dispoñan dunha sede electrónica personalizada para a relación coa cidadanía e dun portal web de tramitación para o seu persoal, en aras dunha "xestión integral" dos procedementos e expedientes por medios electrónicos. Todo iso sen prexuízo de que igualmente o resto de municipios de Cantabria poidan adherirse.

A nova rede do Goberno e a infraestrutura tecnolóxica dará cobertura así mesmo a máis de 1.109 computadores, 105 servidores en rede, 290 impresoras, xunto a 180 fotocopiadoras e escáneres utilizados actualmente polas 97 administracións locais de Cantabria que non superan os 20.000 habitantes.

Os procedementos ofrecidos

A plataforma de administración electrónica dos municipios porase en marcha desde os seus inicios con 129 procedementos administrativos, agrupados polas diferentes competencias municipais: xestión de bens patrimoniais, poboación e demarcación territorial, trámites regulamentarios, xestión de convenios e subvencións, xestión económica e facenda, procedementos de organización e funcionamento, xestión de persoal, potestade sancionadora, réxime xurídico, e tramitación de licenzas municipais.

Por tanto, a gran maioría dos procedementos administrativos que xestionan os concellos estarán incluídos desde o inicio na nova plataforma tecnolóxica, que terá a capacidade técnica de incorporar máis trámites.

No proceso de implantación da Administración dixital nos concellos, o Goberno de Cantabria desenvolverá unhas ferramentas e plataformas interconectadas e interoperables, que cumprirán os requisitos do Esquema Nacional de Seguridade e de Interoperabilidade, sinalouse desde a Consellería de Presidencia.

O denominado Cartafol Cidadán servirá para que un cidadán coñeza os datos que están en posesión das administracións e o estado dos seus expedientes. Tamén haberá un Rexistro Electrónico Común e a oficina virtual para a tramitación dos procedementos electrónicos, xunto a unha plataforma de intermediación de datos con todas as administracións públicas.

A plataforma tecnolóxica porá en marcha unha pasarela de pagos para o abono en liña de tributos municipais, un servizo de notificacións para a súa xestión por medios electrónicos e outras plataformas de usos máis específicos como un rexistro electrónico de apoderamentos e un módulo que vai permitir rexistrar e habilitar a un funcionario público vía electrónica.

A plataforma permitirá a completa tramitación e xestión electrónica, así como a xeración de informes e estatísticas municipais neste formato.

O sistema de información utilizado para a prestación dos servizos será accesible por Internet por parte da cidadanía para a realización de consultas e trámites de forma totalmente electrónica e, ademais, terá conectividade coa rede SARA do Estado e cos restantes entes participantes na execución das transaccións, asumindo todos os custos das este conexións.

Fonte orixinal da noticia (Abre en nova xanela)