accesskey_mod_content

Publicat entorn de proves del sistema de facturació electrònica entre empreses FACeB2B

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

12 juny 2018

Logo FACeB2B

FACEB2B és un sistema que permet a les empreses integrar en els seus sistemes la remissió de factures i la seua gestió.

S'ha publicat l'entorn de proves del sistema de facturació electrònica entre empreses FACeB2B arreplegat en la disposició addicional trentena segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Igualment s'ha actualitzat la documentació d'integració del mateix.

La url de portal web és https://se-faceb2b.redsara.es .

La documentació d'integració i del sistema està disponible en el Centre de Transferència i Tecnologia en la url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b/descargas .

Més informació en solució FACeB2B del CTT

  • Contractació
  • Servicis electrònics