accesskey_mod_content

Publicado contorna de probas do sistema de facturación electrónica entre empresas FACeB2B

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 xuño 2018

Logo FACeB2B

FACEB2B é un sistema que permite ás empresas integrar nos seus sistemas a remisión de facturas e a súa xestión.

Publicouse a contorna de probas do sistema de facturación electrónica entre empresas FACeB2B recolleito na disposición adicional trixésima segunda da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Igualmente actualizouse a documentación de integración do mesmo.

O url de portal web é https://se-faceb2b.redsara.es .

A documentación de integración e do sistema está dispoñible no Centro de Transferencia e Tecnoloxía no url: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/faceb2b/descargas .

Máis información na solución FACeB2B do CTT

  • Contratación
  • Servizos electrónicos