accesskey_mod_content

O Goberno Vasco publica o seu Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública 2020

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

09 febreiro 2018

O Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública (PEGIP) 2020 nace como estratexia transversal do Goberno Vasco para situar a Euskadi como rexión europea innovadora, tamén, en materia de gobernación pública.

O Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública 2020(Abre en nova xanela)  é a ferramenta da que se dotou o Goberno Vasco para posibilitar o cambio de paradigma cara a un novo modelo de gobernación, horizontal e colaborativo, un modelo que, en definitiva, sexa capaz de responder as demandas dunha sociedade cada vez máis esixente co público.

As institucións deben contar coa cidadanía no deseño das políticas públicas, que sexan eficientes e eficaces no uso dos recursos; aplicando ideas prácticas e novas que xeren valor social; con códigos de conduta ben definidos, tanto para cargos públicos como para persoal traballador da administración; buscando a excelencia; e impulsando a administración electrónica e a atención 24 horas, desde calquera lugar, grazas ao uso das novas tecnoloxías.

Tanto na elaboración como no seu desenvolvemento, o PEGIP 2020 promove os valores de transparencia, participación e colaboración, e por iso, precisamente, contou coa colaboración do resto de institucións, administracións públicas e cidadanía desde a súa primeira fase de elaboración.

O Goberno Vasco ha aberto as seguintes canles e redes de atención e escoita cidadá:

Ademais do proceso aberto en Irekia, a  o longo dos meses de novembro e decembro de 2017, realizáronse diversas sesións participativas cun dobre obxectivo:

  • Contrastar e validar algúns dos contidos e liñas principais recollidas no plan con axentes especializados.
  • Identificar as claves para un despregamento e avaliación do plan participativo e aberto, en coherencia cos principios recolleitos no “Libro Branco de Democracia e Participación Cidadá para Euskadi”.

Na documentación subida a esta páxina preséntanse os resultados do este proceso, que será o punto de sobre o que traballaremos para que o despregamento e avaliación do PEGIP 2020 sirvan, á súa vez, para continuar avanzando na transformación da nosa administración e construír, así, un espazo de relación coa sociedade civil baseado nos novos valores de gobernación: apertura, orientación a resultados, transparencia e innovación.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública 2020(Abre en nova xanela) (PDF)

  • Cidadán
  • Goberno aberto
  • Servizos electrónicos