accesskey_mod_content

Audiencia pública do Real Decreto sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do Sector Público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

08 febreiro 2018

Logo Observatorio de Accesibilidade

O trámite de audiencia pública atoparase aberto ata o próximo 27 de febreiro para recepción de comentarios.

O pasado 2 de Decembro de 2016 publicouse a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público, entrando en vigor o 22 de Decembro de 2016. Esta directiva establece os condicionantes, con respecto á súa accesibilidade, que deberán cumprir todos os sitios web e aplicacións móbiles do sector público: estatal, rexional, local, universitario, etc. incluíndo tamén entes como centros sanitarios e educativos, bibliotecas, tribunais, etc.

Segundo establece a propia directiva, esta deberá estar trasposta antes do 23 de setembro de 2018. Este Real Decreto que agora se somete ao trámite de audiencia pública atende ao requisito de transposición á lexislación española e virá substituír e mellorar as condicións que xa se esixían aos portais das administracións públicas no Real Decreto 1494/2007(Abre en nova xanela) , o cumprimento dos requisitos de prioridade 1 e 2 da norma UNE 139803:2012 (equivalente a nivel AA en WCAG 2.0).

O trámite de audiencia e información pública, ten por obxecto solicitar a opinión dos cidadáns titulares de dereitos e intereses lexítimos afectados por un proxecto normativo xa redactado, directamente ou a través das organizacións ou asociacións que os representen, así como obter cantas achegas adicionais poidan realizar outras persoas ou entidades. Este trámite atópase publicado na web do Ministerio de Facenda e Función Pública(Abre en nova xanela) . A recepción de achegas estará  aberta ata o próximo 27 de febreiro.

  • Accesibilidade
  • Servizos electrónicos