accesskey_mod_content

El MINETAD obre una consulta pública per a la creació de la nova Estratègia Digital per una Espanya Intel·ligent

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

15 setembre 2017

La participació està oberta a totes les administracions, institucions, organismes, associacions, empreses, col·lectius o persones interessades a aportar valor a l'elaboració d'aquesta estratègia digital. 

El Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital(Obre en nova finestra) , com a responsable de les polítiques d'Agenda Digital, té encomanat l'impuls i desenvolupament de la societat i l'economia digital a Espanya. Existeix un consens generalitzat sobre la importància de la transformació digital per millorar el benestar d'un país, i que les administracions públiques, juntament amb les empreses, han d'actuar per gestionar els reptes que planteja la digitalització. El seu impacte positiu es deixa notar en la productivitat general; en l'eficiència i eficàcia d'empreses i administracions públiques; en una oferta més àmplia de serveis i productes; en una major competència que se sol traduir en millors preus; i en la creació de nous serveis i noves vies de comunicació que permeten la millora de les condicions de vida de la ciutadania. 

Per aconseguir-ho, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital elaborarà una nova Estratègia Digital que, recolzant-se en els resultats obtinguts en l'actual Agenda Digital, actualitzi el seu contingut i abordi els nous reptes apareguts en els últims anys. 

Objecte de la consulta pública

Per a la millor determinació de reptes i polítiques a desenvolupar en aquesta estratègia s'ha estimat necessària la realització de la present consulta pública el text de la qual ja es troba disponible(Obre en nova finestra) . El seu objectiu és doble: 

  • D'una banda es tracta de sotmetre a observacions l'estructura i contingut amb la qual actualment es treballa en la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, de manera que es pugui disposar de l'opinió de tots els interessats sobre ella. 
  • D'altra banda, ser receptor d'altres propostes no incloses però que podrien ser d'interès i la prioritat de les mateixes. 

La participació està oberta a totes les administracions, institucions, organismes, associacions, empreses, col·lectius o persones interessades a aportar valor a l'elaboració d'aquesta estratègia digital. 

Termini de remissió i presentació d'aportacions

Les aportacions que es desitgin realitzar en el marc d'aquesta consulta pública podran remetre's fins al dia 30 de setembre de 2017.

Per contestar a les preguntes que es realitzen en la consulta pública s'haurà d'emplenar el document que s'adjunta en la consulta, sent optatiu contestar a quantes preguntes es consideri oportú. Els únics camps que s'han d'emplenar de manera obligatòria són els relatius al nom o denominació social del participant i les seves dades de contacte.

Les aportacions que es desitgin realitzar en el marc d'aquesta consulta pública podran remetre's a la següent adreça de correu electrònic:  consultaestrategiadigital@minetad.es

Amb caràcter general les aportacions rebudes es consideraran susceptibles de difusió pública. Les parts de la informació remesa que, segons el parer de l'interessat, hagin de ser tractades amb caràcter confidencial i, en conseqüència, no puguin ser difoses públicament, hauran de ser assenyalades i identificades de manera explícita en el propi text remès. A aquests efectes, no es tindran en compte els missatges genèrics de confidencialitat de la informació. 

Font original de la notícia(Obre en nova finestra) .

  • Govern obert
  • Infraestructures i serveis comuns
  • Serveis electrònics