accesskey_mod_content

Publicació de la llibreria lntegr@ 2.2.1

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

27 novembre 2017

logo suite @signa

Aquesta versió, disponible tant en format binari com el codi font, inclou nombroses novetats i canvis.

Ja es troba disponible la versió 2.2.1_000 de la llibreria Integr@ de la plataforma @signa del MINHAFP tant en format binari com el codi font.

Integr@ és una llibreria composta per classes java, fitxers de configuració i plantilles xml que faciliten la integració d'una aplicació amb els serveis W d'@Signatura.

Poden descarregar-se la llibreria i la seva documentació associada des de la zona restringida a usuaris de les administracions públiques en solució Integr@ en el CTT.

Aquesta versió inclou nombroses novetats i canvis. A continuació es destaquen algunes de les principals encara que pot consultar-se el document amb tots els canvis en la pestanya de descàrregues de la solució Integr@ .

Novetats principals:

 • S'afegeix una façana de serveis web d'invocació per facilitar a les aplicacions la integració amb els serveis d'@signatura.
 • S'afegeix una utilitat que permet detectar el format de signatures XML, ASN.1 i PDF.
 • S'inclou la funcionalitat de generació de signatura en els formats XAdES-T, CAdES-T i PAdES-T.
 • S'afegeix la funcionalitat d'actualitzar signes CAdES, XAdES i PAdES, això és, afegir un segell de temps a aquells signants que manquin del mateix.
 • S'afegeix un servei d'obtenció de segell de temps des de TS@ per als processos de generació i d'actualització de signatures.
 • S'afegeix la funcionalitat per validar signes PAdES i PDF. S'incorpora la validació de la signatura del segell de temps per als processos de generació, actualització i validació de signatures.
 • S'ha afegit la validació del segell de temps per als processos de signatura, co-signatura, contra-signatura i actualització de XAdES, així com per als processos d'actualització de PAdES.
 • S'afegeix la generació de signatures, co-signatures i contra-signes CAdES i XAdES Baseline en els seus formats B-Level i T-Level, amb i sense política de signatura, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Signatura.
 • S'afegeix la generació de signatures PAdES Baseline en els seus formats B-Level, amb i sense política de signatura, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Signatura.
 • S'afegeix l'actualització de signants de signatures CAdES i XAdES Baseline afegint-los un segell de temps a cadascun d'ells, sempre que no ho tingués anteriorment, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Signatura.
 • S'afegeix la inclusió d'un diccionari de segell de temps a un document PDF segons l'estàndard PAdES Baseline, mitjançant la interfície Signer i la Façana de Signatura.
 • S'afegeix la validació de signants de signatures CAdES, XAdES i PAdES Baseline mitjançant la interfície Signer i la Façana de Signatura.

Més informació en solució Integr@ del CTT.

 • Identitat i Signatura electrònica