accesskey_mod_content

Publicat el procediment d'extensions sectorials de la factura electrònica en el Sector Públic

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

05 juliol 2017

logo face

Este procediment serà accessible des de l'àrea de descàrregues de la solució FACe.

Segons l'article 5.bis de l'Orde Orde HAP/1074/2014, de 24 de juny(Obri en nova finestra) , per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques, inclòs per l'Orde Orde HAP/1650/2015, de 31 de juliol(Obri en nova finestra) , les extensions de la factura electrònica són fragments addicionals d'informació estructurada, afegits a aquella amb un esquema propi diferent al d'aquesta factura.

Este mateix article reconeix com a úniques extensions vàlides, en les factures electròniques dirigides a les Administracions Públiques recollides en la Llei 25/2013, les extensions sectorials.

Ha sigut publicat el procediment de presentació i aprovació d'extensions sectorials per al Sector Públic. En honor de fer la presentació seguint els llits marcats, s'ha publicat en àrea de descàrregues de la solució FACe el document que definix com s'ha de fer la presentació i la documentació a aportar.

Més informació sobre la solució FACe en CTT.

  • Infraestructures i servicis comuns