accesskey_mod_content

Publicado o procedemento de extensións sectoriais da factura electrónica no Sector Público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

05 xullo 2017

logo face

Este procedemento será accesible desde a área de descargas da solución FACe.

Segundo o artigo 5.bis da Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño(Abre en nova xanela) , pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas, incluído pola Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo(Abre en nova xanela) , as extensións da factura electrónica son fragmentos adicionais de información estruturada, engadidos a aquela cun esquema propio distinto ao da este factura.

Leste mesmo artigo recoñece como únicas extensións válidas, nas facturas electrónicas dirixidas ás Administracións Públicas recollidas na Lei 25/2013, as extensións sectoriais.

Foi publicado o procedemento de presentación e aprobación de extensións sectoriais para o Sector Público. En aras de facer a presentación seguindo as canles marcadas, publicouse na área de descargas da solución FACe o documento que define como se debe facer a presentación e a documentación a achegar.

Máis información sobre a solución FACe en CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns