accesskey_mod_content

FACe, Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE, rep 8 milions de factures durant 2016

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

16 gener 2017

logo face

A més de l'AGE que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions de tots els àmbits administratius han canalitzat la recepció de les seves factures a través de FACe.

D'acord a l'establert en la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable en el Sector Públic, des del 15 de gener de 2015 totes les Administracions Públiques tenen l'obligació de rebre les factures dels seus proveïdors per via electrònica.

A més de l'Administració General de l'Estat que ha d'usar obligatòriament FACe, moltes altres administracions públiques de tots els àmbits administratius (estatal, regional, local, universitari) han canalitzat la recepció de les seves factures a través de FACe.

El model espanyol que marca la llei 25/2013 i en el qual FACe exerceix de punt de suport, defineix un model amb pocs exemples comparables a nivell internacional. A través d'un únic punt d'entrada de factures - una finestreta comuna -, els proveïdors de béns i serveis de més de 8.000 AA.PP. entre elles grans municipis, 16 comunitats autònomes i l'Administració General de l'Estat poden presentar les factures als seus clients del Sector Públic, amb un mateix format i amb les mateixes regles de codificació que permeten que les AA.PP. puguin interoperar en el treball de gestió de les seves factures. La qual cosa repercuteix directament en una millora en la relació dels proveïdors amb el Sector Públic.

En aquest període  transcorregut, el Punt d'Entrada de Factures Electròniques (FACe) de l'Administració General de l'Estat, presenta les següents dades:

  • 10.195 unitats de les 16 CCAA adherides, més les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.
  • 7.976  EELL adherides.
  • Integrats els diferents òrgans de tramitació dels Ministeris: 3.800 unitats.
  • 48 Universitats.
  • 40 Institucions Públiques.
  • 14.000.000 de factures electròniques distribuïdes.

Més informació sobre FACe al Centre de Transferència de Tecnologia i en fòrum de Factura .

  • Centre de Transferència de Tecnologia